TID

Det finns mycket vi kan tycka om tiden. Ibland går den för långsamt ibland går den för fort. Tiden räcker inte alltid till för dygnets alla timmar.                Det finns ett ordspråk som går såhär; Tiden går inte utan den kommer till oss. Vad säger då Bibeln om tid? "Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund" Är inte det förtröstansfullt så säg! Sådant är livet likt ett känslofyrverkeri i olika skalor. Och när vi människor möter livets svårigheter är det skönt att höra en svag viskning om hopp. Inget varar för evigt. Jag kastar mig rakt in i hoppets famn och förtröstar på Gud. Jag är så lycklig över att jag har förmågan att TRO utan att se.  Det finns ett annat bibelord om morgondagen. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Matteus 6:34 Det förflutna går inte att ändra på. Slut frid och synda inte mer.