Virus kaos

Vi får nu öppna upp igen efter att haft stängd gård pga. sjuka hästar och ovisshet om vad det varit för smitta. Vi är så lättade! MEN vi ska under 3 veckor inte låta våra hästar träffa andra hästar. Och vi tar inte samma kläder, skor och annat till andra hästar utan att tvätta / desinficera mellan. Prov på Ekvint Corona var negativt. Och eftersom inga fler hästar insjuknat har Distriktsveterinärerna, i samråd med SVA, släppt misstanken om att det kunnat vara Salmonella. Alla som varit sjuka var det förra veckoslutet, och ingen ytterligare har fått feber efter det. (Salmonella är allmänpliktigt med krav på lång karantän. Så vi är otroligt lättade över att misstanken om det är över!) Men något sorts virus var det troligen. Detta var symptomen här: Ett flertal hästar på gården fick lindrig feber som upptäcktes 7/10, först utan andra symptom. En häst fick hög feber, som gick upp och ned under 3 dygn, men annars var de andra opåverkade, eller nästan opåverkade. Efteråt har några hästar varit lösa i magen, och en fick måttlig kolik. Dock har de som varit sämst i magen dessutom fått ett foderbyte, då de kom hem från bete strax innan febern kom. Magproblemen är troligen kopplade (även) till det.  Dela gärna inlägget till dina hästvänner på Öland, så vi alla minskar risken att virus sprids. 🙏🏻