Morning kriyas, daily practice and Walt Disney

Vaknade idag och kände ett enormt motstånd precis efter att jag slagit upp ögonen, eftersom jag visste vad som komma skulle. Sedan jag började på den här skolan så har jag adderat en hel del nya prylar till mina morgonrutiner, för att cleanse:a mig själv efter nattens sömn. Det kallas Kriya Yoga, hur en yogi renar sig på olika sätt. Jag rengör min tunga på ett speciellt vis, mina ögon, mitt tandkött och mina tänder med saltvatten, sen rengör jag min näsa genom att hälla varmt vatten med salt genom bihålorna. Tar inte mer än ca 5 minuter. Om detta är något som intresserar er så kan jag absolut skriva ett inlägg om det :) ? Det är faktiskt en helt fantastisk start på dagen, man känner sig så fräsch och ren. Denna vecka nu så hade vi en ny lektion av en doktor med en ny kriya att addera - Vamana Dhauti. Detta kommer från den indiska medicinska läran Ayurveda. Jag skulle inte rekommendera dig att prova det bara från att läsa mitt inlägg, det finns mycket information bakom och vi hade en 2 timmars föreläsning om det. Och även information som vi fick under 2 veckors tid efter mycket annan kunskap.Så innan jag gör något annat på morgonen går jag upp, värmer upp som vatten, lite varmare än min kroppstemperatur. Sedan sveper jag det hela snabbt och hoppar upp och ner några gånger medan jag "masserar" en punkt i mitten mellan och under mitt bröst. Sedan spyr jag upp det. Bara vattnet, eftersom jag inte har något annat i min mage. Det är inte dåligt för dina tänder på samma sätt som vanlig spya är, utan detta har inte all syra i sig efter som det bara hinner komma ner i magen och skaka om lite. Det hjälper bara att rengöra magens slemhinnor från många toxiner som fortfarande sitter fast där, vilket kommer att göra matsmältningen under dagen värre om de inte rensas bort. När jag hörde om det här först, tänkte jag.. "Neeeej... Det kommer att bli som en mini Kambo ceremoni varje morgon att behöva dricka och kräkas massa vatten". Men... det tar inte mer än 5-10 minuter. Det är inte super trevligt, men det är inte heller super obekvämt. Det är också väldigt olika restriktioner om hur ofta du ska göra detta, beroende på om du är mycket kapha, pita eller vata. Så... om det här är något som intresserar dig, läs mer om det först <3  _____________________________________________________________________________________ Woke up and felt a big resistance to what I knew as coming. Since I started this school I have stated with some daily morning routines for cleansing myself from the nights sleep. I clean my tongue in a special way, cleaning my eyes, my gum and my teeth with salt water, then I rinse my nose with warm salt water and so on. If you would like I can do a post about it? Its actually amazing, all of them. You start your day so fresh and clean. So this week in school we had another lecture about a new morning kriya that we should ad - Vamana Dhauti. This is coming from the Indian medicine Ayurveda. I would not recommend you to try it though just from eating my post, there is a lot of information behind it and we had a 2 hour lecture about it. And also information that we got after 2 weeks after a lot of other knowledge.  So before doing anything else in the morning, I go up, heat up som water, little bit warmer than my body temperature. Then I swipe it all down quick, then jumping up and down a few times while "massaging" a point in the middle between and below my breast. Then I purge it all up. Only the water, since I don't have anything else in my stomach. Its not bad for you teeth like normal throw up is. Its just helps cleansing the stomachs mucous membrane from many toxins that is still stuck in there, that will make the digestion during the day worse. When I heard about this at first I though... Noooo... It will be like a mini Kambo Ceremony every morning" But... it doesn't take more than 5-10 minutes. Its not super pleasant, but it's also not super uncomfortable.  It also depends how often you should do this, if you are kapha, pita or vata. So... if this is something that interest you, read more about it first <3 Efter mina morgon kriyas var det dags för min dagliga morgon practice, eftersom det är söndag och jag är ledig från skolan. Hade planerat att ha sovmorgon idag men jag vakande innan mitt alarm vid 06:30 haha. David och jag komme nog åka på ett yoga och meditationsretreat i sommar och han ville att jag skulle sätta ihop ett litet yoga pass till honom och hans tjej Fanny. Så jag fick göra min practice, medan jag filmade det - inte lika meditativt som vanligt men jag fick samtidigt öva på att filma mig själv haha. Det är ju fortfarande lite utav ett problem jag har. Problem och problem, en rädsla och obekvämhet snarare. Men det är något jag måste jobba på och det går sakta men säkert framåt. Jag menar, jag har ju blivit väldigt mycket bättre på insta direct om man jämför med innan. Jag har ju till och med sjungit på Instagram - ett litet steg för mänskligheten, men ett STORT STEG FÖR MAXINNE BJÖRK.___________________________________________________________________________________After my morning kriyas it was time for my daily practice at home since its Sunday and we have the day off today. I really thought of sleeping in today but I woke up before my alarm at 6.30. David and I will most probably go for a yoga and meditation retreat this summer, so he wanted me to put together a little morning routine for him and his girlfriend for the next coming weeks. So... I got to do my practice, while I was filming it, not as meditative that it usually is - but I got to practice filmning myself haha. That is still an issue that I have. But something I know that I need to work on. But hey, some progress already. I have been much better at Instagram stories and I have even been singing while filming. A little step for humanity - HUGE STEP FOR MAXINNE BJÖRK.  Jag var klar redan innan kl 09, då hade jag tid för att lyssna på Walt Disney sånger på högsta volym och sjunga så högt jag bara kan. Ahh.. så härlig start på dagen <3I were done already before 9, then I had time to listen to Walt Disney songs at high volume and sing as loud as possible haha. SUCH and amazing start of the day <3p&k