The A-spot !!

I samarbete med Kino ShoppingNästa orgasm-punkt vi ska belysa är A-Spot. Värt att nämna är att alla sexleksaker jag har valt ut för rekommendation har inga vibrationer i dem. Anledningen för det är att de tantriska lärdomarna jag kommer från så avrekommenderas denna form av stimulans för att det faktiskt gör vaginans sensationer mindre känsliga. I många många år brukade jag älska min klitoris vibrator, nästan till en besatthet, men efter att ha lagt den åt sidan har jag lärt mig att erfara enormt mycket kraftfullare orgasmer med mycket övning och tålamod. Så, gällande A-spot:en, många läror säger olika vad gäller denna punkt, men från skolan där jag har lärt mig, från de lärare, sidokurser och böcker jag har läst så är det så här dem förklarar det. Vi delar in G-punkten i två områden. Så första delen om G-punkten läste ni om förra helgen. A-punkten är placerad ovanför G-punkten, också på framväggen av vaginan. Den har en erektil vävnad och fungerar lite som en penis, så när du är väldigt upphetsad sväller denna punkt och blir större. Så för att denna punkt ska vara behaglig att vidröra och stimulera så b behöver man vara ordentligt uppvärmt och upphetsad. Det är också denna punkt de säger att man får fontänorgasm från.  Så för att börja jobba med denna punkt så kan du antingen använda dig av dina fingrar med en liknande ”kom till mig” rörelse med fingrarna riktat mot framväggen av vaginan. Eftersom punkten är placerad lite högre upp kan det vara enklare att nå med ett redskap, men detta är en smaksak. En bra sak kunskap att ha i åtanke som jag lärde mig under min första yoni-massage jag fick, är att man kan använda rätt ordentligt med kraft för att stimulera denna punkt. Jag var rent ut sagt chockad över att se och känna rörelserna han använde för att stimulera denna punkt. Så, för att nå en orgasm här behöver man använda kraft. Så klart inte så att det gör ont, men mer än vad man skulle kunna tro.  För denna punkt kan du använda en leksak som t.ex den ovan (kicka för länk), också den jag rekommenderade för G-punkten förra veckan, bara att du använder den lite högre upp. Speciellt med denna punkt kan man kännas vid lite obehag för att man är ovan att fokusera så mycket energi just där. Så blir inte oroade av att det inte är mega njutningsfullt vid första försöket, detta är något vi måste öva upp.  Jag gillar att jämföra det med att gå till gymmet. Om man aldrig någonsin har besökt ett gym och går direkt på de tyngsta vikterna, så är chansen väldigt stor att du förmodligen inte kommer kunna lyfta dem med dina icke existerande muskler. Lika så med din vagina - den behöver tid och omtanke, och att börja i rätt riktning. För att väcka dessa magiska orgasm-punkter inuti oss behövs tid, kärlek och vilja. Viktigt att inte jämföra din process med någon annans, för vi är alla individer med olika byggda kroppar, så något som skulle kunna gå jättesnabbt för någon annan lan ta mycket längre för just dig. Eller tvärt om. Våga lite på processen och din egen utveckling. Gör det med kärlek och experimentera mera! Jag valde denna leksak för att jag verkligen gillar glas materialet + att den är formad väl för ändamålet, den är också väldigt lämpad för nästa veckas ämne - livmodertappen. De flesta leksakerna jag rekommenderar är ju inte bara bra för en sak, utan kan passa för mycket om man är kreativ.  Återigen, om du vill lära dig mer om din anatomi, tantra, sex och onani - så går vi igenom dessa ämnen väldigt djupgående i vår Tantra för kvinnor - del 1. Datum kommer snart <3 ENGLISH In collaboration with Kino ShoppingSo the next orgasm spot we will talk about is the A-spot. Worth to mention is that all of the sextoys I will recommend in these posts have no vibrators in them. The reson for that is from the tantric teachings I come from I have learnt that vibrating movements inside the vagina actually desensitize your sensations. For many years I used to love my clitorial vibrator, almost obsessed, but after putting that habit on the side I have learnt to experience far more intense orgasms with lots of practice and patience. So regarding the A-spot, many teachings say different things regarding this spot, but from the school I have learnt, from the teachers, side courses and books I have read this is how it is explained. We divide the G-spot into two areas. First we have the G-spot which you read about last week. The A-spot is located above the G-spot also on the frontal wall of the vagina. It has erectile tissue and works like a penis, so when you get very aroused this spot swells up and gets bigger. So for this spot to become more pleasurable you need to be fairly aroused and warmed up. Its also this spot they say you squirt from.  So to start working with this spot you could either use your fingers with the type of movement "come to me” towards the front side of the vagina. Since its a bit higher up it can be easier reached with a tool, but that is by preference. A good thing to have in mind that I learnt during my first yoni massage, is that you can use pretty thrustful movements for this spot. I was shocked to see and feel the movements how the fingers were moving in my vagina to stimulate this spot - so to reach an orgasm here you need to use some ”force” in the movement. Of course not so it gets painful, but probably more force that you would think <3 So for this spot you could either use a toy looking like the one on the picture above, and also the one recommended for G-spot works perfect for this spot, you just have to go a bit further up. Especially with this spot you can experience some discomfort if you haven’t focused so much energy there before.  I like to compare it with going to the gym. If you have never gone to the gym before and you go straight for the really heavy weights - yes, then most probably you won’t be able to lift them with your non exciting muscles. So it’s the same with the vagina - it needs attention and time, and to start from the right angle. You need to awaken these gem spots and for that it takes a time, love and willpower. Try to not compare your process with someone else, cause we are all individuals with different bodys, so something that could go very quick for someone could take much longer for you. Trust in the process! Do it with love and experiment away!  I choose this toy (click for link) cause I really like the glass material and this is shaped very well for both this spot and also useful for cervix, which will be next weeks topic. Most of the toys I recommend is not good for only one purpose, with an creative mind you can use it for lots. I also like my toys to be pretty in their appearance.  Again. If you want to learn more about your anatomy, tantra, love making and self pleasure - this is a big section of our tantra for women workshop level 1 that we will release the dates for very soon <3 Me and Charlena would love to have u there !