TREAT YOUR PUSSY WITH LOVE

I samarbete med Menskopp.seTA HAND OM DIN FIFFI MED KÄRLEK Det här är ett ämne som jag tänkt att skriva om så många gånger men bara inte gjort än. Så, det är på tiden att det sker! Tamponger hörni, är det något nå fortfarande använder? Föreställ dig din vagina som ett heligt tempel. En magisk frodig och våt grotta du går runt och bär på placerad i mitten av din kropp, som är skapat för rekreation och som har möjlighet att ge dig sådan enorm njutning. Din trygga punkt, ditt hem.  Är det verkligen ett ställe man bör placera kemikalier och blekmedel? Till dina enormt känsliga slemhinnor i slidväggar som är vidöppna att absorbera allt som vidrörs? För det är vad det flesta tamponger innehåller – en cocktail av kemikalier. Den är också uppbyggd för att suga upp alla vätskor, ditt mensblod såklart – men vad som också sugs upp är alla dina naturliga smörjmedel, vilket din kropp jobbat så hårt med att skapa. Jag kan föreställa mig alla er tamponganvändare där ute som är bekant med den här ”öken”-känslan i din vagina den sista dagen, när de bara är det torraste stället på jorden på grund av att man använt för många tamponger. Det finns ju även organiska tamponger, så i dem är det förmodligen mindre kemikalier men de tar inte bort funktionen att de suger upp dina naturliga vätskor i underlivet. Så att använda tamponger idag kommer ej på kartan för mig, men bara för några år sedan hade jag aldrig reflekterat kring ovan nämnt ! Nu kan jag inte leva utan min menskopp – vilket är mitt favorit verktyg under mensen. När jag började använda min menskopp tog det ett par månader innan jag verkligen förstod mig på det. Hur jag skulle sätta in den och hur jag skulle jobba med den. Jag förstod inte hur det var möjligt för den att vara kvar där inne medan jag var aktiv med min kropp under dagen. Men när man väl får haj på d är det som att cykla. Det handlar bara om att få in tekniken att få in den ordentligt, skapa ett mini vakuum så den stannar där utan ansträngning.   Det är som med alla nya saker, du måste försöka några gånger – sen kommer det naturligt och enkelt.  Och vem vill inte lära känna sin kropp? Innan hade jag verkligen inte koll på min menstruation - hur mycket jag egentligen blödde? Jag trodde jag hade ett rikligt flöde men sen jag började använda menskopp kunde jag helt plötsligt hålla koll på hur mycket blod det var. Jag led också mycket av mensvärk förut men efter att jag började använda menskopp förändrades det enormt. Om du bara tänker på det, att stoppa alla de kemikalierna i kroppen – inte konstigt att det ökar ens mensvärk!! För er som inte vet vad en menskopp är så är det som en liten behållare som samlar ihop ditt blod så alla dina naturliga vätskor inte blir påverkade. Du får heller inte den här illaluktande doften som jag kan komma ihåg att man fick efter att man använt tamponger i några dagar, det känns så mycket fräschare. Plus bland de viktigaste - SÅ MYCKET BÄTTRE FÖR MILJÖN!! Tänk dig allt detta avfall från alla använda tamponger här på jorden!  Också, i det långa loppet, SÅ mycket billigare eftersom att man kan ha en menskopp i flera år om du tar hand om den bra. Jag har provat Montly Cup ett tag nu och jag tycker dem är riktigt grymma. Jag har en medium och en liten. Den i medium har jag de första dagarna och den lilla den sista dagen. Men du behöver bara en, det här är bara nu efter att jag har testat båda storlekarna eftersom att jag vill vara säker på att deras produkter är bra innan jag rekommenderar det till er. Men de är riktigt bra! 10 poäng :) De finns i 3 olika storlekar och färger, vet man inte hur tajt man är kanske man ska starta med en medium och se hur den fungerar! Man får testa sig fram! Om du fortfarande använder tamponger, gör dig själv en tjänst och ge en extra tanke på vad som är bäst för din kropp. Vi är alla fria att göra vad vi vill! Men jag rekommenderar verkligen menskopp istället  <3 Jag har varit en frekvent användare nu i några år och kommer vara i många år fram över <3   ENGLISH In collaboration with MonthlyCup.com This is a subject I have been thinking of writing about so many times but I just havn't done it jet. So. It’s about time. Tampongs guys, are you still using it? Imagine your vagina as this holy temple. This divine lush rainforest cave you store in the centre of your body, that is made for recreation, that is able to give you so much exquisite pleasure. This magical sacred womb space - your home. Is that really a place to put pesticides & bleach? Into this sensitive mucous membrane that just sucks it right up into our body? Thats what most tampongs consists - a cocktail of chemicals. It’s also built to suck up all liquids, your period blood of course - but whats also gets sucked up is all your natural lubricants which your body already worked so hard to create. I can imagine you all tampongs users out there is familiar with these dessert feeling in the vagina the last day, when it’s just the driest place on earth from using too many tampongs. So using tampongs sounds like the worst idea ever to me, but I wasn’t aware how bad it was until just a few years ago. Now I can not live with out my menstrual cup - which is my favorite technique to work with during my period. When I started to use a menstrual cup it took me a few months to really get it. How to put it in, how to work with it. I didn't understand how it possibly could just stay there while I was active with my body in my daily life. But when u really get it it’s like bicycling. It’s about getting the technique of putting it in correctly, to create this mini suction so it stays effortless. It’s with all new things, you have tro try it a few times - then it become natural and easy. And who doesn’t want to get to know their body? Before I had no clue about my period, how much I was bleeding. I thought I had a really heavy flow but after starting to use menstrual cup all of a sudden I could keep track of how much blood there was. I also suffered a lot from period pain in my earlier years, and after starting to use a menstrual cup that changed a lot. If you just think about it, putting those chemicals into your body - no wonder it increases the menstrual pain.  For those of you who doesn't know what it is jet, it’s just a small little container that collects your blood so all your natural lubricants doesn’t get affected. You don't get this disgusting smell I can remember you got while using tampongs the last days, it feels so much cleaner. SO MUCH BETTER FOR THE ENVIRONMENT!! Imagine all waste from used tampongs on this earth! Also, in the long run, SO much cheaper cause a menstrual cup you can keep for years and years if you take care of it well. I have now tried Montly Cup for a while now and I think they are awesome. I have one medium and one small. The medium one I have for the first day and the small for the last day. But you only need one, this is just now after trying both sizes cause I wanted to be sure that I really liked their menstrual cups before recommending them to you guys. But they are great! There is 3 different sizes, I you aren't aware of how tight u are, probably try a medium first and see. If you are still using tampongs, do yourself a favor to give it an extra though if thats the best way for your body. We are all free to do what we want! But I really recommend using a menstrual cup instead <3 I have been a frequent user for a few years now, and many to go! <3