260815

Sedan sist, inte mycket nytt. Överraskning, brunch, jobb, kaffe, sömn (repeat på de 3 sistnämnda). Har även blivit 20 fyllda och passerat 4 veckor kvar till avfärd mot Australien, hemland nr2.