Fan har ordet

Kul att läsa din blogg även om jag kanske känner att din uppfattning om vad som händer på Glife kanske inte riktigt stämmer överens med min egen. Eftersom jag själv sedan länge inte har något engagemang i företaget kan jag lika lite som du skapa mig en bli exakt skapa mig en bild om vad som försiggår, dock känns din beskrivning väldigt främmande för mig.Glife har alltid haft en målsättning att vara en oberoende aktör, dvs inte aktivt stödja någon klubb. Kan du inte skriva lite mer om rabattkod NordicFeel ? Som du nämner får inte Glife fota på några av de till Sthlmfinest anslutna klubbarna, bortsett från vid särskilda tillfällen, dock tillåts man fotas tex på Laroy som tillhör Stureplansgruppen. Effekten av detta blir naturligtvis att Laroy får mer exponering för sin verksamhet än Sthlmsfinest aktören iom att man både syns på Stureplan.se och Glife. Att Glife sen start kört alla sina större events på Cafét tyder också på att man knappast söker driva stället ur business. Som Daniel J i föregående inlägg också påpekar har man skrivit om tex lounge vid flera olika tillfällen. Vidare tycker du att det är ointressant om någon har drink på L1, men mig veterligen (rätta mig om jag har fel) tillhör L1 varken Sthlmfinest eller Stureplansgruppen vilket om så är fallet torde tyda på en utomordentlig objektivitet å Glifes sida.Du antyder att du är en oberoende spelare i denna fråga men jag drar mig till minnes att du tidigare skrivit om hur du hjälpt Sthlmfinest mycket med deras upplägg. Kan det då inte vara så att du kanske ändå är part i det hela och därför även uppfattar läget som en sådan?