27/4 2024

Sju år utan dina felstavade meddelanden och ditt skratt. Sju år utan dig. Jag saknar hur du när vi inte setts på länge lyfte upp mig och kramade om mig hårt precis som om jag vore ett barn, fastän jag var vuxen. Jag saknar att prata med dig om livets alla utmaningar, hur du alltid gav mig kloka råd och delade med dig av ditt hopp inför framtiden. Men mest av allt saknar jag tryggheten och kärleken du gav mig. Jag visste att du alltid stod bakom mig och att du aldrig någonsin, under några som helst omständigheter, skulle låta någon såra mig.