Tänk Själv!!

OM DU ÄLSKAR DÖD OCH FÖRSTÖRELSE, FÖRTRYCK OCH LIDA, ORÄTTFÄRDIGHET OCH VÅLD, FÖRDRAG OCH TORTYR, HJÄLPLÖSHET OCH FÖRTVIVLA, STÖDIG KONFLIKT OCH BLODSLAG – LÄR DÅ DINA BARN ATT RESPEKTERA FÖRFATTARE. Frihet är frånvaron av en härskande klass. Du kan inte vara fri och ha någon som styr över dig, de är fullständiga motsatser. Därför kan frihet endast uppnås genom att ta bort de människor som påstår sig vara över dig. Det finns inget annat sätt att vara fri än att befria oss från en härskande klass. Så länge det finns människor som kan diktera vad du kan eller inte kan göra, kommer du alltid att vara förslavad av dem oavsett hur många privilegier de tillåter dig att ha. Det finns inget sådant som en bra eller rättfärdig härskande klass eftersom själva grunden för att styra över någon är att dominera dem. "Människans naturliga frihet är att vara fri från varje överlägsen makt på jorden och inte stå under människans vilja eller lagstiftande auktoritet, utan att bara ha naturens lag för sitt styre." — John Lockehttps://thegreatwork208716197....