Internationella kvinnodagen

Jämställdhet. Vad är jämställdhet egentligen? Enligt jämställdhetsmyndigheten definieras jämställdhet på följande sätt: " Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet."Varför väljer jag att skriva om detta, på självaste kvinnodagen? Jo för även om Sverige kommit långt i sitt arbete med jämställdhet mellan könen så finns fortfarande arbete och göra. Vi kan ju börja med att nämna att Sverige aldrig haft en kvinnlig statsminister. Varför är det viktigt? Jo för det sänder signaler till kvinnor att trots år av förtryck så finns möjligheten för kvinnor. Det sänder också starka signaler till våra unga kvinnor de kan bli vad de vill, även statsminister. Visst, riskdagen är på god väg att bli jämställd, men det är fortfarande män som är majoritet 53,9 procent i jämförelse med kvinnorna som består av 46,1 procent, Varför är det viktigt? Återigen för att synliggöra för dagens kvinnor att det är möjligt för oss att inneha riksdagspositioner. Lönegapet. Enligt medlingsinstitutets statistik (2018) har kvinnornas lön fortfarande en oförklarad skillnad på 4,4 procent i jämförelse med männen. Lönegapet har minskat med 0,6 procent sedan år 2017. I denna utvecklingstakt kommer lönerna inte vara jämställda förrän om 20-25 år. Varför är detta viktigt? Jo i Sverige talar vi varmt om lika lön för samma arbete. Men här synts det ju klart och tydligt att så inte är fallet. Problematiska normer består - med katastrofala konsekvenser.Vad är normer tänker kanske du som läser, en norm kan definieras som ett rättesnöre eller osynlig regel inom olika sociala grupper. En norm som ofta kommer upp vid prat om jämställdhet är just det faktum att män inte tillåts visa känslor i samma utsträckning som kvinnor, de möts ofta av den skadliga kommentaren: Amen det är bara och bita ihop, eller ryggdunkningar och kommentarer i stil med: men du ryck upp dig. Detta kan kopplas till självmordsstatistiken som är högre hos män och kvinnor. Normer är även kopplat till beteenden, utseenden, medias porträttering av könen och väldigt mycket mer. Till exempel så kopplas kvinnor fortfarande ihop med könsrollen: där vi ska vara varma, tacksamma, vara hemma med barn, att vi inte ska vara för högljudda eller för sexiga. Mannen anses inte kunna gråta eller visa känslor. Normer skadar inte bara oss som kvinnor utan även också männen. För det har upptäckts samband mellan det faktum att männen inte tillåts visa känslor och deras val att avsluta sina liv. Vare sig vi pratar om män eller kvinnor när det kommer till problematiska normer så kan samma slutsats dras: de är skadliga för oss. Det är därför arbetet med genus är så viktigt. Eftersom det fokuserar på de sociala konstruktionerna av kön som vi möts av dagligen i samhället, familjen, på jobbet och media. Så även om vi i Sverige har kommit väldigt långt i vårat jämställdhetsarbete så finns det fortfarande jobb kvar och göra.