Dags för om- eller nybyggnation? Då kan det vara läge att anlita en totalentreprenad

Behöver du elektriker, VVS-montörer, träarbetare och andra hantverkare för ditt projekt? Kanske vill du inte ägna tid åt arbetet det innebär att först och främst få tag på alla dessa, men sedan också koordinera arbetet. Träarbetaren kan inte påbörja sitt jobb förrän rören är dragna, och rören kan inte dras för än badrummet eller köket har rivits, till exempel. Det krävs gedigen planering och viss kunskap om byggprocessen för att kunna samordna arbetet på ett bra sätt. Det här tar sin tid att ordna – speciellt om man inte har genomfört ett liknande projekt tidigare. Det här är den stora fördelen med att anlita en totalentreprenad. Du behöver bara skriva kontrakt med en enda motpart. En motpart som skall ha kontakt med duktiga hantverkare, eller som är duktiga hantverkare själva. Risken är att du förlitar dig väldigt mycket på en aktör, så det gäller att välja totalentreprenad med omsorg. Bor du i en större stad, säg Uppsala eller Göteborg till exempel, har du många aktörer att välja mellan. Processen att välja ut en firma för ändamålet bör inte förhastas. En enkel sökning på nätet, till exempel totalentreprenad uppsala, ger dig garanterat träffar. Inte alltid lockande Att lägga över hela ansvaret på en totalentreprenad är kanske inte lockande i alla situationer. Vanligt är att man vill göra så mycket som möjligt på egen hand. Det främsta skälet till detta är att spara pengar, men det kan finnas fler anledningar än så. Vissa tycker det helt enkelt är roligt, och har man köpt ett renoveringsobjekt i syftet att rusta upp det, vill man kanske inte lämna över hela ansvaret till någon innan. I en sådan situation skulle totalentreprenaden kunna stå för att samordna det arbete som kräver behörigheter och särskild kompetens (el och VVS, till exempel), medan du själv gör de arbeten som du känner dig manad att göra. Här är ett företag som tar på sig denna typ av uppdrag: totalentrepenaduppsala.se Tar ofta på sig större uppdrag För den som ska anlita en entreprenad, är det inte bara totalentreprenad som gäller. De tar ofta på sig lite större arbeten. En mindre renovering till exempel, är ett uppdrag som många helt enkelt anser för litet. Andra alternativ är delad entreprenad och generalentreprenad. Vid delad entreprenad är det bra att ha viss kunskap om hur byggprojektet ska fortlöpa, eftersom det krävs samordning av dig eller byggherre. Vid större projekt tycker många det är bekvämt att lämna ifrån sig hela ansvaret dock – och firmor som tar på sig arbetet finns över hela landet. Det bör inte vara några problem att hitta dem, oavsett om du så bor i Uppsala, Jönköping eller Visby.