Tankar och funderingar

Viktor:Boken är uppdelad i fyra kapitel, Grunderna för att handskas med människor, Sex sätt att få människor att tycka om dig, Hur du får andra att dela din ståndpunkt och Hur du påverkar människor utan att reta eller förarga någon. Varje kapitel består av ett antal principer som man ska följa för att behärska dessa egenskaper. Några exempel på dessa principer är Le, Var en bra lyssnare och Prata utifrån den andra personens intressen. Dessa principer är väldigt fundamentala och något som jag har tänkt på tidigare. Däremot uppenbarar författaren kraften av dessa principer genom att skriva om människor  som applicerat dessa principer i verkliga livet. ” ’Det är en fin hobby du har’, sa jag ’Jag har beundrat dina vackra hundar. Jag antar att du får många utmärkelser för dem vid hundutställningarna.’ Effekten av den lilla vänliga gest var enastående […]  ’Ja’’, svarade jag, ’jag har en son’ ’Skulle han inte vilja ha en valp?’ ’Han skulle bli överförtjust’ ’Då ska han få en av mig’ förklarade advokaten.” s.138f När författaren skriver om verkliga händelser förtydligas hur stor påverkan principerna kan ha på ett liv. Jag, som ett exempel, vet att man ska le och vara en god lyssnare, men efter att ha läst boken försöker jag tänka på det oftare.