Tema

Viktor:Det enda egentliga tema i boken är hur man påverkar mänskliga relationer. Varje kapitel behandlar hur en individ kan/bör agera för att påverka sin omgivning. Jag tycker att temat är väldigt intressant eftersom samhället är uppbyggt på relationer. Ju bättre man är på att skaffa och bibehålla relationer desto bättre chans får man att lyckas i livet. Boken tar upp detta många gånger, ett exempel: ”Han hade inte lust att berätta någonting och det var uppenbart att ingenting kunde få honom till att göra det. […] Nästa dag hälsade jag på hos samme man och meddelade att jag hade några frimärken till hans son. Togs jag emot med glädje? Lita på det. […] Han berättade allt han visste, han kallade in sina underordnade och frågade ut dem. Han ringde några av sina kollegor. Han lastade på mig fakta, siffror, rapporter och korrespondens.” (s.90f) I detta exempel har journalisten använt sig av Carnegies tips och därmed skapat en relation med mannen, vilket i sin tur gynnade journalisten.