Framtidsutsikter för jurister

Arbetsförmedlingen, eller snarare SCB, gör regelbundet prognoser över den efterfrågan som finns på olika yrkesgrupper. Prognoserna är från ett till fem års sikt, och syftar till att visa hur hård konkurrensen är om jobben inom respektive yrkeskategori. En av de prognoser de gör är för ”jurister” och kan således vara relevant för dig som funderar på att bli till exempel advokat eller åklagare Vad gör en jurist? ”Jurist” är en tämligen bred term. En jurist kan till exempel vara advokat och jobba med brottmål. Det kan också vara en åklagare, domare eller kronofogde – alla med uppgifter som skiljer dem från varandra. Det som de har gemensamt är att de är experter på att tolka lagar, avtal och att analysera samt lösa juridiska problem. Den vanligaste uppgiften för en advokat till exempel, är att ge stöd och rådgivning i juridiska frågor.  Förutom de breda rollerna advokat, domare, kronofogde och åklagare, finns det ytterligare ett antal områden där jurister är verksamma. Till exempel är det inte ovanligt att man kallar sig för bolagsjurist, affärsjurist, bankjurist, försäkringsjurist, miljöjurist, varumärkesjurist eller förvaltningsjurist. Ett biträde är när en jurist företräder någon i en tvist eller annan situation där juridiskt stöd kan behövas.  Så ser konkurrensen om jobben ut Idag finns det omkring 21 000 jurister i Sverige, varav 42 procent är män och 58 procent är kvinnor. Majoriteten av arbetstillfällena finns i Stockholm, men naturligtvis kan det finnas öppningar för en anställning nästan var som helst i landet, oavsett om det så är Uppsala, Göteborg eller Norrland.  På ett års sikt gör Arbetsförmedlingen bedömningen att konkurrensen om jobben kommer att vara liten. Detta med hänvisning till att ”den svenska ekonomin är stark”. På fem års sikt kommer det att råda balans på arbetsmarknaden. Detta eftersom allt fler väljer att ta en juridisk examen från landets universitet och högskolor. Den som börjar studera nu kommer sannolikt ha lite svårare att hitta jobb än någon som tar examen nu – men fortfarande är det alltså en arbetsmarknad i balans man kommer att mötas av.  I vissa län finns stora skillnader inom länet. Vi kan till exempel jämföra Uppsala och Stockholm – i Uppsalas 8 kommuner (bland annat Uppsala, Tierp och Knivsta) bedöms konkurrensen om jobben vara liten, i samtliga. När vi däremot tittar på Stockholms län finns tydliga skillnader från kommun till kommun.  I till exempel Danderyd och Österåker är konkurrensen om jobben hård. I Stockholms kommun, Södertälje och i Nykvarn bedöms den istället vara liten. Hur lätt det är att få jobb kan alltså variera ganska kraftigt, även på korta geografiska avstånd, enligt Arbetsförmedlingen. För en advokat i Stockholm kan det innebära att man behöver pendla från norra sidan av staden, till den södra exempelvis.  Som nämnt tidigare i texten gäller prognoserna för ”jurister”. Hur det är att få jobb som jurist beror på fler faktorer. Förutom erfarenhet, givetvis, spelar också en specialkompetens in. Om du är en miljöjurist, förvaltningsjurist eller advokat mot brottmål kommer att spela in. Läs mer om hur du kan få tag i en advokat i Uppsala på: http://www.advokatuppsala.biz.