Är det större behov av brottmålsadvokater nu jämfört med förut?

Många som läser nyheterna och följer med i medierna vad som händer i Sverige – framför allt om de läser kvällstidningar, får intrycket att kriminaliteten stiger i Sverige. Samtidigt om man frågar forskare som följer statistiken över misstänkta brott, säger de att kriminaliteten inte stiger. Under en tid, gick den till och med ner. Ser man på statistiken under de senaste 10 åren är den konstant. 2008 var det totala antalet "handlagda brottsmisstankar" 496.000, 2017 var de 516.000.  En liten ökning på 10.000 fler brott 2017 jämfört med 2008. Men vad är det som har hänt? Varför får vi för oss att det är allt fler som begår brot Summan av brotten är konstant En förklaring kan vara den att de kriminella fortsätter att vara kriminella. Där kanske vi inte ser någon stor skillnad. Summan av brotten är någorlunda konstant. De som börjar med brott är ungefär lika många som de som slutar med brotten. Däremot har massmediernas intresse för brotten ökat. Program som följer de kriminella brotten är fler i tv-tablåerna. Journalister skriver mer om de olika brotten som händer och sker i vårt samhälle. Läser man då enbart om alla brott i nyheter och tidningar men inte känner till den faktiska statistiken kan man känna att brotten ökar. Samtidigt finns det en viss tröst i att det fortfarande är kriminaliteten som skapar stora rubriker. Vi får trösta oss med att brott skapar rubriker Skulle kriminaliteten bli vardagsmat skulle det som är moraliskt och lagligt rätt vara det som skapar nyheterna – och dit vill vi inte komma.  Vi vill ju ändå leva i ett samhälle där det lagliga är norm – och inte skapar rubriker vara den verklighet som vi lever i. Så länge det är så, kan vi faktiskt trösta oss med att det är det olagliga och brottsliga som ger feta rubriker.   Ser vi på statistiken, vilket säger oss mycket om den verklighet som vi lever i, och för att svara på frågan i rubriken, så är svaret, nej. Vi behöver inte så många fler brottmålsadvokater. Däremot är det bra att så många som möjligt utbildar sig inom juridik och att de är intresserade av det området och kan tänka sig arbeta med det. Är du intresserad, kan du läsa mer om brottmålsadvokater på: brottmålsadvokat.biz.