Rädd för att tala inför folk?

För en del verkar det komma naturligt och där man se vissa människor ställa sig upp inför andra och tala om vad som helst - utan att det ser det minsta obekvämt ut. För andra så kan ett motsvarande scenario innebära en extrem påfrestning och medföra väldiga olustkänslor. Detta trots att man är påläst om ämnet i fråga och att man kanske dessutom känner många i publiken.  Det är en del av våra olika personligheter. Vissa är blyga, andra är mer öppna och har inga problem med att eventuellt göra bort sig lite. Men, trots att man i grunden är blyg så kan man vända detta till sin fördel och ändå bli en god talare. Det går att slipa bort rädsla och olust; något som definitivt kan ske genom att utbilda sig inom presentationsteknik.  Presentationsteknik hjälper dig att nå hela vägen Du talar inte bara med dina ord. Du talar med hela kroppen, du talar med röstläge, du talar genom tystnad och du talar genom att höja och sänka rösten utifrån vilka ord som ska sägas. Dessutom så talar du med rytmen och flödet i hur dina ord sägs. Kort och gott. En bra talare säger inte en massa saker - han talar, och tilltalar sina åhörare.  Det kan innebära att en bra talare som genomfört en utbildning i presentationsteknik kan läsa högt över namnförteckningen i roman av Dostojevskij och få den att verka extremt intressant. En sämre talare kan hoppa direkt till romanens nyckelpartier och ändå få publiken att somna i bänkarna.  Ni förstår skillnaden i hur de arbetar. Den ena personen jobbar med rösten och kroppen och väcker intresse. Den andre läser innantill, med samma tonläge och samma stämma. Därför så kan också väldigt många bli bra talare - trots att man kanske inte har den personlighet som man tror ska finnas.  Några tips för ditt tal  Vi tänkte ta fram några tips som kan hjälpa dig att bli en bättre talare. Tips som alla ingår i en kurs i presentationsteknik och som kan visa lite av den bredd en sådan utbildning har.  Våga ta det lugnt. Se till att alla hinner med och ges en möjlighet att ta in de ord du säger. I valet mellan en snabb talare och en långsam sådan så är den senare nästan alltid att föredra - inom rimlighetens gränser. Det ska inte handla om någon överdrivet utdragen procedur heller. Tala med pondus.  Artikulera och betona. Se till att betona nyckelord genom att höja rösten lite. Vissa ord ska höras mer än andra. Detsamma gäller artikulering. Se till att alla begriper vad du säger och menar.  Säg något - pausa - fortsätt. Att använda pauseringar på ett korrekt sätt är en konst i sig. Lyckas man så har man också vunnit väldigt mycket. Misslyckas man så förlorar man ännu mer. En del tror att man ska pausa efter varje mening. Gör man det så blir talet tråkigt, långt och extremt intetsägande. Rätt paus dock; den skapar spänning, den ger plats för eftertanke och för ett skratt. Läs mer om presentationsteknik här.