Går det att placera kapital med hänsyn till miljön?

Visste du att det finns ett projekt som heter Climate Action 100+? Det är ett investeringsinitiativ som under de närmaste 5 åren engagerar investerare i att reducera växthusavgaser som har som mål att förbättra planeten jorden och föra det möjligt med en anpassning till det klimatavtal som ingicks i Paris; om att jordens medeltemperatur inte ska överstiga mer än 2 grader. I detta projekt utmanas investerare att inte investera i företag som inte är med om att förbättra miljöns chanser att kapa avgaser, miljöskadlig verksamhet. I stället handlar det om att investera i företag som arbetar för att förbättra klimatet och motverka klimatförändringar som kommer av människors skadliga verksamheter. De investerare som hittills har gått med i detta är till exempel AustralianSuper, det offentliga pensionssystemet i Kalifornien ( California Public Employees’ Retirement System) , HSBC:s globala kapitalförvaltning, Ircantec och Manulife kapitalförvaltning.Enorma summor läggs på klimatvänliga företagHittills har 310 investerare med mer än 32 biljoner US dollar (290.848 biljoner svenska kronor). Med dessa summor kapital vill även det finska FIM vara med och investera sin kunders kapital för att både förmera kapitalet och samtidigt vara med om en miljörörelse som använder pengarna för att rädda miljön och vår planet:– I ljuset av aktuell information kommer klimatförändringen att ha en enorm ekonomisk betydelse för företag, individer och stater. För att kunna minimera den ekonomiska osäkerhet som klimatförändringen orsakar är det bråttom att vidta åtgärder, berättar Mika Leskinen som är chefsinvesterare i FIM varför de har valt att investera sina kunders kapital i Climate Action 100+.Finländskt kapitalförvaltningsbolag investerar i klimatvänliga företagPå FIM tror de på att kapitalet som kan påverka världens länder att aktivt påverka miljö och klimat till det bättre, ska samtidigt ge en avkastning för sina kunder. Det innebär att kapitalägarnas kapital både ska växa samtidigt som det gör nytta för miljön. De placerade pengarna ska inte bara investeras i olika bolag med miljövänlig verksamhet, FIM går även in och påverkar företagen att anta en förvaltningsmodell där de alltid tar miljövänliga hänsyn i alla beslut som de fattar. Här kan du läsa mer.