Hur länge kan man ha särskild postadress?

Det finns ingen bortre gräns för hur länge du kan ha en särskild postadress. Däremot kan du inte ha en särskild postadress om du avser att ha denna under en kortare tid än sex månader. Också att tänka på är att den särskilda postadressen inte ändras även om du flyttar, och anmäler en ny folkbokföringsadress. En särskilt postadress är ett komplement till din folkbokföringsadress, en adress dit myndigheter och andra skickar din post till, istället för adressen du är skriven på. Syftet med adressen kan vara att du flyttar till annan ort under en tid och vill få posten till en ny adress där du ska bo en period eller så att andra nära ditt hem kan hämta posten åt dig. Om avser att ha en alternativ adress för din post kortare tid än sex månader kan du inte få en särskild postadress, då får du istället eftersända posten, eller ordna med någon som kan hämta posten på din vanliga adress. Är du borta längre än sex månader har du förutsättning att få en särskild postadress. När du väl har din särskilda adress kommer den att vara aktiv till dess att du avslutar den. Det finns ingen bortre gräns i tid. Det är alltså viktigt att du har koll på att den tillfälliga adressen kan användas. Adressen kommer inte ens att ändras om du flyttar, och gör en adressändring. Du måste aktivt avsluta tjänsten för att du ska upphöra.