Vad händer om man inte bor där man är skriven?

Du ska vara skriven där du har din huvudsakliga dygnsvila. Det absolut vanligaste är att personer är skrivna på den plats där de sover som regel, alltså där de bor. Det är en skyldighet enligt bokföringslagen att vara skriven där du sover mest, om du ändrar den platsen måste du också skriva dig till en ny plats. Det som styr om du bör skriva dig på ny plats är om du avser att flytta från en plats till en annan. Säg att du har köpt ett nytt hus, du kommer då självklart att skriva in dig på den nya adressen. Ibland blir det mer svårbedömt, särskilt för en privatperson med begränsade juridiska kunskaper, i vissa situationer. Ett exempel är om en person som är skriven på ett viss adress, träffar en annan person, och tillbringar alltmer av sin tid hos denne. När ska du anses bo på den nya adressen, och då alltså skriva dig dit. Tumregel är att om du har två bostadsplatser, så ska du skriva dig på den där du är mesta delen av tiden. Sen finns det andra faktorer som väger in, som ifall det finns barn med i bilden, var du jobbar och liknande. Det som sker om du inte skriver dig där du bor är att du kan bli anmäld, och åtalad, och i slutänden dömd för folkbokföringsbrott. Straffet för folkbokföringsbrott är böter, eller fängelse i upp till två år. Det är viktigt att du är noggrann med att uppge rätt adress, för att undvika rättsliga konsekvenser. Utöver böter och eventuellt fängelse, kommer myndigheten också att ändra din folkbokföringsadress till den riktiga.