Kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Enligt folkbokföringslagen ska du vara skriven på den adress där du har din huvudsakliga dygnsvila. Begreppet att bo är snarare språklig än juridisk i det här sammanhanget. De flesta personerna som vistas i Sverige säger sig bo på en viss adress. Ofta är det ett hus eller en lägenhet som ägs eller hyrs av personen, och där denne vistas större delen av sin tid. Barn eller personer i annans vårdnad säger sig som regel bo med sin eller sina vårdnadshavare. Låt säga att du av någon anledning förlorar det du räknar som ditt boende. Du kommer då att behöva hitta en annan plats att tillbringa din vila. Eventuellt har du vänner du kan sova hos. Om du gör det mer än en kort tid, kommer du att behöva skriva dig där, även om du kanske inte anser att du bor hos vännen. Har du ingen vän, eller annan person, att sova hos är det mer tydligt att du inte bor någonstans. Alla personer som anses vara bosatta i Sverige måste vara folkbokförda på en adress. Det gäller även om du inte bor någonstans. Har du inte ett boende, behöver du ta kontakt med någon myndighet eller organisation i närheten av platsen där du vistas för att få en adress du kan använda som din folkbokföringsadress. Det går alltså att vara skriven på en adress utan att bo där. Det som styr om du kan vara skriven på adressen är att du tillbringar din huvudsakliga dygnsvila på platsen. Att vara skriven på en adress är en skyldighet du har, som bosatt i Sverige.