Var får hemlösa sin post?

Att vara hemlös i Sverige är inte detsamma som att inte ha en adress. Alla i Sverige måste vara skrivna på en adress, dit de kan få sin post. Du som vistas stadigvarande i Sverige är skyldig att ange din adress enligt folkbokföringslagen. Skulle du inte göra det kan du få straff. Du ska anmäla den adress där du vistas huvuddelen av din dygnsvila som din adress, alltså dit du får post. Om den platsen är på ett hotell, ska hotellets adress vara där du är skriven, eller om det är en annan plats där du kan vistas vissa tider för att vila, så är det där du är skriven. Det ställe där du är skriven är den adress dit du får din post. Ingen annan får enligt lagen öppna din post, så om den kommer till en reception, men är märkt med ditt namn, bör den förvaras till du kommer för att hämta den. Posten kan sändas åter till avsändaren, direkt, eller efter en tid om du inte finns på plats, och då ser avsändaren att du inte längre finns på plats och måste söka dig på andra sätt. Alltså, även en hemlös måste, och kan ha en adress där personen är skriven. Till den adressen får den hemlösa sin post. Det kan vara så att den hemlösa har hunnit flytta till annan plats, eller att posten av någon orsak försvinner bland annan post på ett hotell eller annan anrättning, men det finns en möjlighet för även en hemlös att få sin post.