I LOVE MEN

Me and the Lion <3 Måndagen som precis passerade var det den internationella mansdagen, för att fira alla män på den här planeten. Fantastiskt tänker jag. Självklart borde ju dessa magiska varelser ha en egen dag, dem är ju halva anledningen till att vi människor existerar på den här planeten. Sen kommer jag över kommentarer som "fy fan, varför ska män få ha en egen dag?". Det får mig att tänka, varför skulle dem inte få ha en egen dag att firas på? När vi kvinnor har den internationella dagen för kvinnor? Kan vi inte bara sluta hata så mycket? Vart finns kärleken hörni? Tror ni arga kvinnor där ute att ni kommer lyckas transformera den lilla procenten män som sprider hat i denna värld, genom mer hat? Och hallå alla extrem-feminist kvinnor, har ni glömt vad feminism faktiskt står för? Det har ju inte på något sätt med att göra att vi kvinnor borde ta över den här världen utan män? Jag gillar inte titlar över lag, jag tror att det hindrar oss från att vara dem vi verkligen vill vara. Så gällande min sexualitet så gillar jag inte att kalla mig för något. Jag är ju jag, och gillar det jag för, måste det ha ett namn? Jag tänder på en människas energi och själ, och vad som gömmer sig under naveln är inte så viktigt. Jag älskar kärlek och att bli ett med någon, låt oss lämna det där.Men något jag har märkt när jag har strykt runt lite på Tinder (jag använder sällan denna app för att träffa män, men ibland kan det hjälpa på traven att hitta likasinnade kvinnor). Väldigt ofta kommer jag över profiler med kvinnor som skriver först "feminist!!" och sen några rader under någon form av text om att de hatar män. Jag menar, va fan??! Detta gör mig så himla upprörd. Bara för att man haft en dålig upplevelse med en eller flera män i sitt liv, betyder det väl inte att vi kan beskylla hela deras kön? Det finns ju likväl horribla kvinnor på detta jordklot också. Män, kvinnor och alla andra kön - vi kan ju faktiskt inte existera utan varandra! Vi behöver varandra på detta jordklot för balans och polaritet, för att kunna återskapa vårt mästervärk "människan", för att smälta samman alla våra olika kvinnliga och manliga aspekter som vi alla har inom oss. Vi borde ju egentligen bara ha fler dagar för att fåra allt härligt vi har här på jorden. Ju mer finare ju mer lycka! Och varför jämföra? När allt bara är exakt lika bara, fast på olika sätt! Jag älskar er alla män! Ni är ljuvliga! Ni får mig och majoriteten av alla på denna planet att känna oss fulländade, fyllda av kärlek och speciella. Jag har lärt mig så mycket av alla män jag har stött på i mitt liv - och det är jag så tacksam för <3.__________________________________________________________________ENGLISHThis Monday that just passed we had a beautiful day to cherish mankind on this earth. Amazing I think. Of course these creatures should have their own day, they are half the reason we humans exist. And then I read several comments from women such as "why should men have their own fucking day?!" And my thoughts leads to, why shouldn't they? When women have an international day for them?Can we please just stop hating. Where is the love guys? Do you think you will transform these small percentage of men that spreads hate in this world, by giving them more hate? And hallo extreme feminist women? Have you forgot what feminism actually stands for?I don't like titles, so I don't like to refer to myself as any form of sexuality. I get turn on by someone's energy and soul - and what's below the belly button isn't really the most important matter. I love love, let's leave it at that. So what I have noticed while browsing on for example Tinder (I rarely use this app to meet men, but for women it can be easier to find likeminded people sometimes). But something I stumble on there pretty often is all the women who first writes "feminist!!", then below they can have a text about hating men. I mean, come on!! This makes me so upset. Just because you have had a bad experience with one or more men in your life, doesn't mean all men is the same. And there is for sure some horrible women on this earth to with bad intentions in life. Men, women and all other genders - we can actually not exist without one another. We need each other for the balance and polarity of this world, to recreate our masterpiece of the human creation, to infuse or different masculine and feminine aspects, that we both have within ourselves. We should have more days to celebrate all wonders in this universe. The more celebrations - the happier and better world we would have. And why compare, when it's all just equally amazing. I love you men! You are amazing! And you make me and most people on this earth fulfilled, nourished and blessed! I have learnt so so much from all the men I have met in my life - a massive thank you for that. p&k