Vad är en emission av teckningsoptioner?

En emission av teckningsoptioner är ett av flera sätt för ett företag att öka sitt aktiekapital. En teckningsoption ger innehavaren rätt att vid en förutbestämd period i framtiden teckna sig för nya aktier till ett förutbestämt pris. Hur funkar en emission av teckningsoptioner? En emission av teckningsoptioner (TO) sker i form av så kallade units. En unit innehåller en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner. Teckningsoptionen ger man ut som ett incitament för att få allmänheten att teckna aktier i bolaget. Själva emissionen sker sedan i två steg. Först registreras utgivandet av teckningsoptionen och då får du som är aktieägare i bolaget units inbokade på ditt konto. Det går även att köpa teckningsoptioner på börsen. I det här skedet förändras inte aktiekapitalet, utan det sker först senare om innehavaren väljer att utnyttja sin teckningsoption. Villkoren för teckningsoptionen finns att hitta på företagets hemsida och i prospektet som är kopplat till emissionen. Där kan du se under vilket eller vilka tillfällen i framtiden du har möjlighet att omvandla teckningsoptionerna och till vilket pris, och vilka andra villkor som ska gälla vid en eventuell framtida aktieteckning. "In the money" eller "out of the money" Under själva teckningstillfället behöver du ta reda på om det är lönsamt att omvandla teckningsoptionerna till aktier eller inte. En teckningsoption är "in the money", det vill säga har ett realvärde, om aktiens aktuella kurs överstiger teckningsoptionens teckningspris per aktie. Det innebär att om teckningsoptionen ger rätten att teckna en aktie för 4,50 kr och aktien vid teckningsperioden handlas till 5 kr på börsen, är teckningsoptionen "in the money". Om teckningspriset per aktie överstiger det aktuella aktiepriset är teckningsoptionen "out of the money". Detta innebär att teckningsoptionen inte har ett realvärde och om detta är det sista teckningstillfället förfaller den värdelös. Exempel Kreditkortet AB genomför en emission av units för att få in mer kapital till bolaget. En (1) unit består av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Villkoren för TO är att två (2) teckningsoptioner ger rätten att teckna en (1) nyemitterad aktie i Kreditkortet under perioden 1 december – 31 december till en kurs på 10 kr. Eftersom du har valt att delta i erbjudandet så får du TO inbokade på ditt konto. TO handlas även på börsen vilket innebär att även personer som inte deltar i erbjudandet kan köpa dessa. Den 30 december handlas aktien till 15 kr, vilket innebär att teckningsoptionen är ”in the money” eftersom den handlas till 10 kr. Du väljer att omvandla dina TO till aktier. Hur omvandlar jag mina teckningsoptioner till aktier? Det går bara att omvandla teckningsoptionerna till aktier under den eller de förutbestämda teckningsperioderna. Om teckningsoptionens teckningspris är lägre än aktiens aktuella kurs tjänar du på att omvandla dessa till aktier istället för att köpa aktien på börsen. Även om teckningsoptionen är ”in the money” kan det såklart vara så att du väljer att inte omvandla dem till aktier om du inte tror på bolagets framtidsutsikter och inte vill satsa mer pengar i bolaget. Så länge teckningsoptionerna fortfarande är noterade går det då att sälja dem på börsen istället. Hos oss fungerar det så att om teckningsoptionen har ett värde under teckningsperioden, dyker det upp ett erbjudande på sajten under den sista anmälningsperioden där du har möjlighet att omvandla dem till aktier. Om du väljer att svara ja behöver du ha pengar på kontot inför omvandlingen. Svarar du nej, eller inte alls, förfaller de värdelösa. Det kan också vara så att teckningsoptionen har flera olika anmälningsperioder. Det går att delta i de tidigare anmälningsperioderna också, men då kommer inget erbjudande att läggas upp på hemsidan utan då behöver du själv ta kontakt med oss för att omvandla dina teckningsoptioner. Det finns även en för emissionen utformad anmälningssedel som du kan skicka in till det institut som håller i emissionen för att omvandla teckningsoptionerna till aktier. Om du väljer att göra på det sättet betalar du de nya aktierna enligt de betalningsinstruktioner som finns på anmälningssedeln. Via anmälningssedeln går det dock bara att anmäla ett VP-konto/depå/aktie- och fondkonto. Har du ett ISK eller en kapitalförsäkring måste du teckna direkt hos din bank.