Förenta Nationerna: GLOBAL REGERING

The Globalization Agenda of the Great Reset är avsedd av ogärningsmännen att inleda One World Order eller Agenda 2030 som den fjärde industriella vågen som förvandlar mänskligheten till transhumanism och teknokratisk kontroll, som är planerad att åstadkomma det fullständiga och totala slaveriet för hela den globala befolkningen på jordytan. Förenta Nationerna, Världsbanken, Världshandelsorganisationerna, Nato och Internationella valutafonden främjas för att tjäna global frihandel och upprätthålla rättsstatsprincipen, för att förhindra ekonomiska tvister inom nationer som kan uppstå i krigföring, men de är samma organisationer som inrättades efter andra världskriget för att fullt ut skydda de monopol som representerades i Power Elite Controllers internationella affärsintressen. Många av dessa förlitar sig på de dolda delarna av människoslaveri, människohandel, droghandel och sexuellt slaveri för barn som en del av deras internationella och off-planet affärsmodeller. Således är majoriteten av människor inte medvetna om Power Elite-agendan som aggressivt driver på för ökad globalisering genom implementering av marxistisk-socialistiska regeringsstrukturer i de västerländska nationerna är inte bara i syfte att centralisera global kontroll genom att upplösa nationell suveränitet. Den största hemligheten med globaliseringsagendan är att genom de högsta kabalnätverken som har full kontroll över alla transnationella företagskonglomerat, verkar dessa i internationell skala på och utanför planeten, där implementering av globalisering och centraliserad automatiserad byråkratisk kontroll med AI gör människohandel , globalt mänskligt slaveri och folkmord på de beklagliga mycket lättare att genomföra och hantera. En världsregering En global kontrollerad kontantlös valuta En global centralbank En global militär Slutet på nationell suveränitet Avsluta ALL privatägd egendom (förutom vissa eliter) Slutet på familjeenheten Avfolkning, kontroll av befolkningstillväxt och täthet Oändliga obligatoriska vacciner Universell grundinkomst (åtstramning) Microchipped Society (för handel, resor, spårning och kontroll) Implementering av ett World Social Credit System Internet of Things, allt kopplat till 5G-övervakning Regeringens uppfostrade barn Regeringsägda och kontrollerade skolor (utbildning) Avsluta privat transport (inga mer att äga bilar etc) Alla företag som ägs av myndigheter/företag Begränsning av onödiga flygresor Bosättningszoner (enbart koncentration av människor i städer) Slut på privata gårdar boskap och bevattning Begränsad markanvändning, slutet av enfamiljshus Förbud mot naturliga icke-syntetiska droger och läkemedel "FN:s Agenda 21 föreslår en global regim som kommer att övervaka, övervaka och strikt reglera vår planets hav, sjöar, bäckar, floder, akviferer, havsbottnar, kustområden, våtmarker, skogar, djungler, gräsmarker, jordbruksmark, öknar, tundra och berg. Den har till och med ett helt avsnitt om att reglera och "skydda" atmosfären. Den föreslår planer för städer, städer, förorter, byar och landsbygdsområden. Den föreställer sig ett globalt system för sjukvård, utbildning, kost, jordbruk, arbete, produktion och konsumtion – kort sagt allt. Det finns ingenting på, i, över eller under jorden som inte faller inom ramen för någon del av Agenda 21." — William Jasper i en rapport med titeln "Your Hometown & the United Nations' Agenda 21", 10 februari 2012 "FN är en diktatur från vilken inget gott kommer, eftersom de hittar en miljon sätt att förhindra att något händer. … Inom säkerhetsrådet finns det fem länder som har vetorätt. Men utan tvekan är det mest inflytelserika landet i Förenta Nationerna USA. Och det är verkligen fantastiskt att det mest krigshetsande landet i mänsklighetens historia placeras där för att se till att det blir fred. .. Förenta nationernas stadga berättar hur du kan gå vidare för att reformera den. De säger att man måste kalla en generalkonferens, och hur man ska kalla den, och det godkännande man måste ha från säkerhetsrådet. Men i slutet, när allt är sagt och gjort, när du har bestämt dig för vilka reformer du vill göra, har de vetorätt över det. Så det är en fars. Det är ett bedrägeri. … Förenta nationerna är bortom reformer. Det är bortom lapptäcke. Det är den viktigaste organisationen i världen för att hjälpa till att rädda den mänskliga arten och Moder Jord, men den måste uppfinnas på nytt." — FN:s före detta generalförsamlingspresident Miguel d’Escotohttps://thegreatwork208716197....