Flaggan!

Flaggans lag: en internationell lag, som erkänns av varje nation på planeten, definieras som … en regel om att ett fartyg är en del av territoriet för den nation vars flagg hon för. Termen används för att beteckna den rätt enligt vilken en fartygsägare, som skickar sitt fartyg till en utländsk hamn, med sin flagg underrättar alla som ingår avtal med fartygets befälhavare att han avser att flagglagen ska reglera dessa avtal. , och att de antingen måste underkasta sig dess drift eller inte alls avtala med honom eller hans agent." (Ruhstrat v. People, 57 NE 41). Registrering: När du "registrerar" dig själv, "registrerar du formellt och exakt ... i en lista eller liknande," med en Registrar. En "registrator" är "en tjänsteman som har vårdnaden och ansvarar för att föra ett register eller register." Vad är egentligen ett "register?" "Generellt gäller ett "register" för fartyg i utländsk handel..." När vi registrerar oss har vi återskapat oss som fartyg i utländsk handel. Flagga: Allt som rör sig i handeln är ett fartyg: rymdskepp, satelliter, havsgående fartyg, flygplan, bussar, bilar, posten, personer och tro det eller ej – kontrakt. Precis som ett fartyg måste flagga för att ange sin nationalitet/avtalslagar, måste ditt pappersarbete visa en flagga för att fastställa vem du är och vilken lag du kommer att använda för att ingå avtal. Stämpel: Alla fartyg tar ut en fraktavgift för att leverera sin last. Likaså måste vi betala en fraktavgift som myndighet för att leverera vår last, det vill säga: pappersarbetet vi skickar måste ha en stämpel. Papperet är fartyget, orden är lasten, flaggan betecknar lagen och stämpeln visar att vi har betalat avgiften för att leverera vår last. Placera den färgade flaggan i det övre vänstra hörnet när du tittar på sidan (Bonnie Blue är vad jag använder) och placera en dollarstämpel i det övre högra hörnet. Skriv din autograf över frimärket för att avbryta den och gör dig till postmästare. Oavsett vilken flagga du väljer att använda, kom ihåg att inte använda en guldkantad flagga eftersom den är under deras jurisdiktion och inte din common law jurisdiktion. Registrerad: Använd rekommenderad post för att identifiera ditt fartyg. Detta placerar ditt dokument/fartyg i internationell rätt och ger det erkännande i internationell handel. Detta är ytterligare ett påstående att du faktiskt är främmande för den jurisdiktion de försöker placera dig under. Detta nummer blir nu ärendenumret för alla papper som är relaterade till det första dokumentet som skickas. Jolly Roger: Om du stöter på en flagga som inte är erkänd i internationell rätt så är det en piratflagga. Allt som är kopplat till en Titel 4 USC 1, 2 Flag (d.v.s. guldkant) lemlästar flaggan och enligt Titel 4 USC 3 utsätts för ett års fängelse. Guldfransen är en extra färg och representerar "lagfärgen" när den placeras på Titel 4 USC-flaggan. Luggen är en stympning; den upphäver konstitutionen och fastställer "lagfärg". Den guldkantade flaggan som använder lagens färg och utger sig för att vara den amerikanska flaggan är INTE den amerikanska fredens flagga. Det är en piratflagga och det är din varning för vem/vad du ska göra affärer med. Arméförordning 260-10 säger att guldkanten endast får användas på regementets "färger", presidentens flagga, för en militär krigsdomstol och för flaggorna som används vid militära rekryteringscentra. Domstolar: Flaggan i domstolen är domstolens reklam för de lagar som styr deras kontrakt. Om du inte vill ingå avtal med dessa domstolar måste jurisdiktionen ifrågasättas. För att korrekt utmana jurisdiktionen måste du komma ihåg [Girty vs. Logan, 6 Bush KY 8] som säger: "Det är en grundläggande regel för åberopande, att en vädjan till jurisdiktionen är ett tyst erkännande att domstolen har rätt att döma i fallet och är ett avstående från alla undantag från jurisdiktionen.” Vilket innebär att om du åberopar – har du avstått från din rätt att ifrågasätta jurisdiktion. Och när domaren försöker anföra en vädjan för dig och säger att statens stadgar tillåter honom att göra det, säg till honom NEJ, att han inte kan utöva advokat från bänken och att han inte är din advokat och att du inte ger honom tillstånd att agera å dina vägnar! Läs avsnittet "Domstolar enligt avtal" i denna manual för ytterligare information. 1787 – Konstitution: Artikel ett, avsnitt 8: Beviljar kongressen denna myndighet: "Att utöva exklusiv lagstiftning i alla fall över ett sådant distrikt (som inte överstiger tio miles kvadrat) som kan, genom överlåtelse av särskilda stater, och godtagande av kongressen, bli säte för USA:s regering, och att utöva liknande auktoritet över alla platser som köpts med medgivande av lagstiftaren i den stat där den ska vara, för uppförande av fort, magasin, arsenaler, varv och andra nödvändiga byggnader..." Distriktet som detta avsnitt hänvisar till skulle senare bli Washington, District of Columbia (Washington D.C). Det är viktigt att notera att detta distrikt inte är inkluderande för republiken. Det vill säga, det är inte inne i republiken, det är utanför (en exklusiv jurisdiktion). Det är på grund av detta som lagar för denna jurisdiktion i allmänhet inte uppfyller, eller har någon skyldighet att uppfylla, konstitutionella begränsningar eller begränsningar. Med andra ord kan kongressen stifta vilken lag den vill för denna jurisdiktion utan hänsyn till konstitutionalitet. Och det har de gjort. I själva verket ger detta kongressen en dubbel karaktär. I en egenskap kan de stifta lag för republiken Amerikas förenta stater, så länge den uppfyller konstitutionella krav. I den andra egenskapen kan de stifta lagar för District of Columbia. 1868 – Det fjortonde tillägget till konstitutionen. I allmänhet ser de flesta människor detta som ändringen som befriade slavarna, som fram till denna tid nekades att stå i domstol på grund av bristande medborgarskapsstatus. Statusen för amerikanskt medborgarskap, som nämns för första gången här i lagen, och tillhandahålls av detta tillägg, får sin existens i distriktets lagar, och det är i denna jurisdiktion som detta medborgarskap vilar, inte i republiken. Republikens medborgare är statsmedborgare, eftersom de flera staterna behöll sin självständiga nationsstatus även med undertecknandet av konstitutionen. Det är därför som konstitutionen tydligt anger förhållandet mellan de flera staterna som en UNION. Därför skulle en amerikansk medborgare omfattas av såväl distriktets som republikens lagar. 1871 utövade kongressen sin exklusiva lagstiftande befogenhet över distriktet och skapade en regering för denna jurisdiktion. Det är ett aktiebolag, kommunalt till sin natur, men ändå ett aktiebolag. Det faktiska språket lyder som följer: "Att hela den del av USA:s territorium som ingår inom gränserna för District of Columbia skapas, och detsamma skapas härmed till en regering med namnet District of Columbia, under vilket namn den härmed utgör en juridisk person för kommunala ändamål..” – 16 United States Statutes at Large 419; 40 FÖRSTA KONGRESSESSION III, KAPITEL 62, 1871 Detta FÖRETAG har blivit känt för dig som USA, i motsats till dessa Amerikas förenta stater (Republiken). Detta betyder att när du påstår dig vara en amerikansk medborgare så påstår du dig vara medborgare i företaget, alias en "anställd". Alla bedrägerier som begås mot det suveräna folket härrör från detta ideal. VD:n för detta företag är känd som USA:s president.https://thegreatwork208716197....