Path of the Dead Sheeple — Apathy for Truth ?

I motsats till att bry oss om sanningen, om vi är apatiska till sanningen, så bryr vi oss inte om sanningen och kommer inte att söka efter den, acceptera den och sedan leva efter den. Vi förblir i ett tillstånd av okunnighet, som medvetet ignorerar, förkastar och förnekar sanningen i verklighetens nuvarande tillstånd. Vi väljer att tro vad vi vill, önskar eller vill tro. Vi går med på den betingade stimulansen av det standardiserade och normaliserade acceptansspektrumet för vårt samhälle och hur vi lever vårt liv. Det finns inget behov av att lära sig, vara nyfiken, tvivla och ifrågasätta saker, eftersom vi accepterar det i illusionen av "bra" som giltigt, normalt, naturligt eller nödvändigt. Det här är fel sorts acceptans, att tyst acceptera det nuvarande tillståndet och prata om samma saker, inte riktigt tänka djupt, inte kritiskt tänka på det nuvarande tillståndet och se vad som är fel med det. Detta leder till bristande förståelse, en missuppfattning och förvirring av verkligheten, att leva i falskhet och illusioner, och i slutändan bli lurade genom att acceptera falskhet framför sanning eftersom vi inte verkligen bryr oss om sanningen eller inser vikten av sanning i livet. Som ett resultat av att vi blivit lurade av lögner, falskhet, bedrägeri och manipulation agerar vi dumt och fortsätter att ägna oss åt felaktiga handlingar, även utan att veta om det. Vi stödjer och deltar i någon form av att skapa fel i världen eftersom vi förblir okunniga om att det till och med är fel. Vi kan till och med förneka att det är fel, eftersom vi är alltför fästa vid det som det nuvarande tillståndet som vi har betingats att acceptera okritiskt. Vi accepterar ofta att det som görs behöver fortsätta, för det är så det har gjorts. Vi "rättfärdigar" det genom förfader, tradition eller naturliga villfarelser. Detta hindrar oss från att ändra vårt sätt att inte göra rätt handling, eftersom vi inte ens kan känna igen och inse att vi gör en felaktig handling. Vi görs impotenta, oförmögna att förändras genom inlärd hjälplöshet, accepterar standardnormaliseringen av vårt nuvarande tillstånd och försöker inte ändra det. Att vara apatisk, okunnig, förvirrad och missuppfatta verkligheten och sanningen för att sedan agera dumt, betyder ofta att vi är fega och i rädsla för sanningen innerst inne i oss själva, i vårt medvetande. Om vi inte utvecklar sann vård kommer vi ingenstans. Vi är begränsade i vår förmåga att skapa sann frihet och fred (responsförmåga), och det kommer inte att fungera i slutändan eftersom vi kommer att arbeta mot vad som är rätt, bra och sant i okunnighet om vad som är rätt, bra och Sann. Botemedlet mot apati är omsorg När någon bokstavligen är död, finns det inget medvetande eller handling i livet, därav symboliken att vara "medvetslös". Att vara omedveten är att sakna medvetenhet i varierande grad. Att vara medvetet medveten, tänka och lära, ökar medvetenheten om verkligheten. Att vara medvetslös är som att inte öka medvetenheten om vad som verkligen händer. När vi inte riktigt har antänd vården om sanningen på ett betydande sätt, har vi apati för sanningen. Detta för att förbli "medvetslös", "död", "sovande", "får", ovakad och oinvigd. Vi är "döda" i kistan eller graven, ouppvaknade, sovande och omedvetna om olika betydande kvalitetssanningar och sanningens betydelse i livet. Det symboliserar ett "dödat" "hjärt"-centrum, en "dödad" kärna, "essens", "ande" och medvetande. När någon sover, inte vaken, är de också medvetslösa och inaktiva. Det är att vara omedveten och inaktiv i förhållande till att vara medvetet medveten om vikten av sanning, att bry sig om sanningen och att agera i linje med sanningen. Analogi, metafor och symbolik används för att uttrycka denna förståelse av orealiserad och oförverkligad potential att ta hand om, söka, omfamna, förkroppsliga och leva upp till vår potentiella sannare, verkligare, högre version av oss själva som är i linje med sanningen, och specifikt moralisk sanning. Att ha liv är relaterat till medvetenhet och medvetenhet. Högre medvetenhet är relaterat till att vara mer "levande", att ha sanningens ljus och vision i våra liv, att ha sanningens låga som brinner och ger oss bränsle inifrån, att driva och motivera oss i livet. Döden är att vara död, i mörker, inte längre medveten utan omedveten. Lägre medvetande är relaterat till denna symbolik, där vi är "döda" i en grav inom snarare än att vara "levande", i mörkret och inte i ljuset, blinda istället för att ha syn från sanningens ljus, för att vara i "evigt slummer" kontra "evigt liv"/"efterlivet" av att ha uppstått från den "döda" underjorden. När vi väljer att bry oss om sanningen, och specifikt moralisk sanning, utvecklar vi ett högre medvetande. Vi blir "invigda", "vakna" och medvetna, där vi "uppstår", "återföds", "återföds" och "uppväcks" från det "döda" lägre medvetandetillståndet. Vi stiger till ett högre, sannare och verkligare medvetande och är nu "levande", till ett "nytt liv", en "Ny värld", ett "efterlivet", "evigt liv" och "odödligt liv", ett "paradis" /"himlen", som ges till oss av sanningens "ljus" i våra liv, det "gudomliga ordet", Logos, det Goda. Detta är symbolik för inre tillstånd av medvetande och vara, inte bokstavlig extern död/liv, eller en himmel/undervärld i någon annan värld eller vad som helst. Även om vi kan skapa en himmel på jorden om vi externiserar vårt inre tillstånd av att vara i högre medvetande medvetenhet om att skapa det som är rätt, bra, moraliskt och sant. Sanning, moralisk sanning, är det som skapar ordning och bestämmer den övergripande kvaliteten och tillståndet i våra liv. Moralisk sanning/lag är grunden för högre, sannare, verkligare, autentiskt (maa) liv och liv. Om du är bekant med många av religionernas berättelser och mytologier eller "mysterieskolor", är detta det djupare esoteriska budskapet.➝ Ignorance and Nescience: The CONTEXT of Not Knowing 🔔: https://www.minds.com/newsfeed/1417170458284920852?referrer=MindCom ➝ Living in Ignorance of Natural Law 🔑: https://www.minds.com/newsfeed/1416512578783285254?referrer=MindCom ➝ Most people are stuck in the hamster wheel of distractions and repetition of programmed reality 🔔: https://www.minds.com/newsfeed/1411659555007369217?referrer=MindCom ➝ Currently the earth and all inhabitants are subjected to hidden and obvious Mind Control technologies used to increase Cognitive Dissonance: https://www.minds.com/newsfeed/1421075724780965897?referrer=MindCom ➝ People are afraid of Truth 🔔: https://www.minds.com/newsfeed/1418562933738180624?referrer=MindComhttps://thegreatwork208716197....