Psykopater Sociopater och narcissister styr världen ?

Lite repris av denna!Genom historien har psykopater, sociopater, narcissister och olika antisociala-personlighetsstörningar styrt samhällen. Psykopater och sociopater uppvisar ofta glest och ytlig charm, har en storslagen känsla av självvärde, är patologiska lögnare, uppvisar extrem narcissism, är bedrägliga, listiga och manipulativa, uppvisar brist på ånger eller skuld, visar en känslolös ignorering av känslorna. andra har inget samvete, saknar empati och tar inte ansvar för sina handlingar. I en konkurrensutsatt värld kommer de människor som agerar omoraliskt, som inte har någon hänsyn till sanningen, att ha en fördel framför de som följer reglerna. Resultatet är att de som uppnår maktpositioner kommer att vara de mest hänsynslösa, de mest sociopatiska, de utan samvete. I samhällen som drivs av psykopater förmås ambitiösa individer och sykofanter, som inte är kliniskt psykopatiska, att modellera sig efter mäktiga psykopater för att uppnå makt. Resultatet: psykopater föder upp fler psykopater. När företagsledare, bankirer, mediachefer, akademiker, militärer, regeringstjänstemän, kongressledamöter och senatorer, och till och med presidenter och premiärministrar, är lögnare och bedragare och är hänsynslösa, känslolösa manipulatorer som inte har någon hänsyn till sanningen eller andra människor, hela samhällets struktur är vriden i deras bild, och psykopatiskt beteende blir normen. Vår värld kännetecknas av: permanent krig, fullspektrum dominans, riktade mord, överlämnande, tortyr, vattenboarding, NSA, FBI, CIA, Mossad, MI6, NATO, Gladio, Abu Ghraib, Guantanamo, legosoldater, Blackwater, paramilitärer, Kontra, upprorsbekämpning, kärnvapen, kryssningsmissiler, drönare, landminor, klusterbomber, napalm, vit fosfor, Agent Orange, utarmat uran, biologiska och kemiska vapen, fiendekombattanter, chock och vördnad, mujahideen, al-Qaida, talibaner, islamiska staten (ISIS), sionism, statsterrorism, falska flaggor, 9/11, färgrevolutioner, regimskifte, statskupp, sanktioner, narkotikahandel, människohandel, rimlig förnekelse, straffrihet, fascism och nyfascism, Auschwitz, Nanking, Hiroshima och Nagasaki, folkmord, apartheid, diktatur, plutokrati, oligarki, kleptokrati, politiska sociopater och narcissister, strukturell anpassning, åtstramning, extrem ojämlikhet, exploatering, elit peddemisk korruption, fattigdom kapitalism, vinstjag, skatteparadis, penningtvätt, räddningsaktioner för banker och bail-ins, för stora för att misslyckas, monopolkapitalism, globalisering, marknadsmanipulation, finansiellisering, korporatism, företagspersonlighet, gyllene fallskärmar, fracking, avlägsnande av bergstoppar, tjärsand, Fukashima, laboratorieskapade sjukdomar, genetiskt modifierad mat, glyfosat, medicinsk-farmaka-maffia, vaccinkatastrof, autism, tre-strejker, maximal- säkerhet, militarisering av polisen, företagsmedia, PR, propaganda, falska nyheter, övervakning, RFID-chips, optiska skanningar, ansiktsigenkänning, global regering, den nya världsordningen. Det är tydligt att denna värld inte har byggts av omtänksamma människor, utan har konstruerats och drivs av mäktiga heliga själlösa individer. Och trots våldet, lidandet och kaoset de har orsakat tillåter vi dem att förbli på toppen och ha kontroll. "Alla tyrannier styr genom bedrägeri och våld, men när bedrägeriet väl avslöjas måste de förlita sig uteslutande på våld." – George Orwell➝ We Continue To See The Chess Pieces Coming Together More Than Ever Before 🚨: https://www.minds.com/newsfeed/1432349031010406408?referrer=MindCom ➝ Government cannot protect you from Violence and Chaosbecause government IS Violence and Chaos: https://www.minds.com/newsfeed/1437401288961691659?referrer=MindCom ➝ THE UNHOLY TRINITY of the control system 🚨: https://www.minds.com/newsfeed/1437098428600422401?referrer=MindCom ➝ The Real Pandemic in Our World is Moral Relativism 🔔: https://www.minds.com/newsfeed/1431594325652803597?referrer=MindCom ➝ THE REAL VIRUS ARE THOSE RULING OVER US 🔔 Pandemics Come And Go — So Do Tyrannical Empires: https://www.minds.com/newsfeed/1423345784581001225?referrer=MindCom ➝ CONTROLLED CHAOS — Divide and Conquer — Full Spectrum Domination 🚨: https://www.minds.com/newsfeed/1433946465872384015?referrer=MindCom ➝ Ordo Ab Chao — Order Out Of Chaos: Their Order ➝ Hegelian Dialectic — Controlled Opposition: Problem — Reaction — Solution 🚨: https://www.minds.com/MindCom/blog/hegelian-dialectic-how-the-government-uses-cognitive-dissona-923206440956583936?referrer=MindCom ➝ For Thousands of Years These Satanic Demon Rats Have Been Managing and Controlling Their Human Cattle 🚨: https://www.minds.com/newsfeed/1427437874696949769?referrer=MindCom ➝ The Papal Bloodlines Black Nobility Crime Families 🚨: https://www.minds.com/newsfeed/1430532570327552008?referrer=MindCom ➝ “Everything is Alright”: https://www.minds.com/newsfeed/1435654924376477709?referrer=MindCom ➝ They DON’T Serve You❗: https://www.minds.com/MindCom/blog/they-don-t-serve-you-908724247204122624?referrer=MindCom                                                                                                        https://thegreatwork208716197.wordpress.com