De vaccinerade zombiefåren/slavarna i världen är produkter, patenterade varor = inte längre människor, icke mänskliga utan transmänskliga.

Enligt beslut från USA:s högsta domstol är de människor som vaccineras i världen (enligt amerikansk lag) produkter, patenterade varor, inte längre människor. Genom vaccination med modifierat DNA/RNA eller mRNA upphör en person att vara människa och blir INNEHAVARE av ett modifierat GEN-vaccinationspatent eftersom de har sitt eget genom och inte längre är "mänskliga" utan "transmänskliga", en kategori som finns inte i mänskliga rättigheter. Den vaccinerade personen förlorar status som fysisk person och alla relaterade rättigheter. Detta är giltigt över hela världen och patent regleras av amerikansk lag.Från och med 2013 är alla personer som vaccinerats med modifierat GM-mRNA lagligt transhumana och juridiskt erkända som transhumanister och har inga nationella mänskliga eller andra rättigheter, och detta gäller över hela världen, eftersom GEN-POINT-teknologipatent är föremål för USA:s jurisdiktion och lag, där de var registrerade. https://www.supremecourt.gov/o... ➝ DET RIKTIGA VIRUSET ÄR DE SOM HÄR ÖVER OSS Pandemier kommer och går – det gör också tyranniska imperier... det är de goda nyheterna. Det vi upplever utöver blodet, meningslösa slakten av det gamla och oskyldiga, globala lidandet och förstörelsen av liv som vi kände det, är en härskande elit – vi kommer att kalla dem The Cabal – som har spenderat beslutar att designa, förbereda och experimenterar med den globala befolkningen för att komma fram till denna deras perfekta storm. De bryr sig inte ett enda jota om människors hälsa. Inställda på en omstrukturering av världsherravälde genom tekniskt och medicinskt folkmord, vi människor tillåter dem i tysthet sina mål. Vår följsamhet, tystnad och apati, tillsammans med total okunnighet om vad som initieras, tillåter dem att utrulla ett drakoniskt, totalitärt styre. De behövde att vi alla köpte in i deras plan och vi gör det med blind efterföljare. De av oss som känner till deras planer attackeras med gift eftersom sanningen är lögnen och lögnen är sanning. Krig är nu fred. Detta är helt uppenbart när man ser de yrkesverksamma, kunskaperna, medicinska experterna och forskarna som inte köpts av W.H.O. och företag som censurerades, ignorerades och förtalades för att de gick utanför den officiella berättelsen. Själva existensen av denna sammanställning av alternativa diskussioner, undersökningar berodde på att tjurhornet för Dark Side-propagandan är den vanliga pressen, TV och sociala medier som YouTube, Facebook, Twitter och Google. Detta är inget annat än tredje världskriget – kriget från våra sinnen. Här presenterar vi handplockade exempel på den mörka sidan och deras ofta högljudda trumpetande av deras planer för mänskligheten. ➝ Qui tacet consentire video. Den som är tyst verkar samtycka. Jenk. Cent. 32. Att förstå naturlag möjliggör en djupare nivå av förståelse av den objektiva skillnaden mellan vad som är rätt och vad som är fel, mellan vad som är sant och vad som är falskt. Tyvärr har de flesta människor svårt att urskilja skillnaden på grund av graden av moralisk relativism i vår civilisation.Det som är rätt är korrekt, korrekt, sant, moraliskt och baserat på naturlag utan att det leder till skada. Det som är fel är felaktigt, felaktigt, falskt, omoraliskt och inte baserat på naturlag som skadar. Rätt, bra och sant ger klarhet i förståelsen. Fel, dåliga och falska leder till förvirring.➝ Elitens manual för global slaveri— DETTA ÄR VAD SOM VERKLIGEN PÅGÅR JUST NU: https://www.minds.com/newsfeed/1212518424296005632?referrer=MindCom ➝ Time to: Wake-Up and Know Who and What we Are: Reclaim Personal Powers Ignorantly Surrendered: Claim our Sovereign Rights, Unslaving Humanity!: https://www.minds.com/newsfeed/1218596061212372992?referrer=MindCom ➝ Exodus from the Slave-system~ Sheeople Wake-up and Know Who & What you are: https://www.minds.com/newsfeed/1213824960355459072?referrer=MindCom :STOP-5G-HARMFUL-GLOBAL-[E]LECTRONIC-WIRELESS, CHEMICAL-AIRCRAFT-TRAILS, MANDATORY-VACCINATIONS: https://thegreatwork208716197.wordpress.com/2021/02/03/stop-5g-harmful-global-electronic-wireless-chemical-aircraft-trails-mandatory-vaccinations ➝ Trespass by way of Force Vaccines & Medical tests: https://www.minds.com/newsfeed/1200885664761028608?referrer=MindCom ➝ How To Travel Freely – No Masks, No Tests, No Quarantining!:https://thegreatwork208716197.wordpress.com/2021/01/26/how-to-travel-freely-no-masks-no-tests-no-quarantining/ ➝ Transcript The Covid-Plan / Rockefeller Lockstep 2010 — Full Text of Permanent World Lockdown Plot:https://www.minds.com/newsfeed/1166698026694148096 ➝ The Occult Corona-Initiation Ritual – Operation Covid-19:https://thegreatwork208716197.wordpress.com/2020/11/26/the-occult-corona-initiation-ritual-operation-covid-19/ ➝ All People Unite and Say NO — All People Unite and Say NO to Government Mandatory Coronavirus Vaccinations!:https://thegreatwork208716197.wordpress.com/2020/03/15/all-people-unite-and-say-no ➝ Coronavirus Fraud Scandal – A Wake-up Call: https://thegreatwork208716197.wordpress.com/2020/11/08/coronavirus-fraud-scandal-a-wake-up-call/ ➝ People have not understood that this plandemia: https://www.minds.com/newsfeed/1125437198503833600?referrer=MindCom ➝ A Complex Psyop Perpetrated to Distract, Enforce their Methods of more Enslavement: https://www.minds.com/newsfeed/1085188762818252800?referrer=MindComhttps://thegreatwork208716197.wordpress.com/2021/07/24/%e2%9e%9d-the-vaccinated-zombie-sheeople-slaves-in-the-world-are-products-patented-goods-no-longer-people-non-human-but-trans-human/https://thegreatwork208716197....