Operation Popeye!!

Jag: Du vet att de har ändrat vädret i flera år, eller hur?De: Du är galen!Patentverket:0462795 – 16 juli 1891 – Metod för att producera regnfall1103490 – 6 augusti 1913 – Regnmakare1225521 – 4 september 1915 – Skydd mot giftig gas i krigföring1338343 – 27 april 1920 – Process och utrustning för produktion av intensiva konstgjorda moln, dimma eller dimma1619183 – 1 mars 1927 – Processen att producera rökmoln från rörliga flygplan1665267 – 10 april 1928 – Processen att producera konstgjorda dimma1892132 – 27 december 1932 – Finfördelningstillbehör för avgaser från flygplansmotorer1928963 – 3 oktober 1933 – Elektriskt system och metod1957075 – 1 maj 1934 – Sprayutrustning för flygplan2097581 – 2 november 1937 – Electric Stream Generator – Refererad i 39909872409201 – 15 oktober 1946 – Rökproducerande blandning2476171 – 18 juli 1945 – Rökskärmsgenerator2480967 – 6 september 1949 – Lufturladdningsanordning2550324 – 24 april 1951 – Process för att kontrollera väder2582678 – 15 juni 1952 – Materialspridningsapparat för flygplan2614083 – 14 oktober 1952 – Rökblandning för metallkloridfiltrering2633455 – 31 mars 1953 – Rökgenerator2688069 – 31 augusti 1954 – Steam Generator – Refererad till 39909872721495 – 25 oktober 1955 – Metod och utrustning för att detektera små kristallbildande partiklar suspenderade i en gasatmosfär2730402 – 10 januari 1956 – Kontrollerbar spridningsanordning2801322 – 30 juli 1957 – Nedbrytningskammare för monopropellant bränsle – Refererad i 39909872881335 – 7 april 1959 – Generering av elektriska fält2908442 – 13 oktober 1959 – Metod för att sprida naturliga atmosfäriska dimma och moln2986360 – 30 maj 1962 – Insekticiddammanordning2963975 – 13 december 1960 – Molnsådd koldioxidkula3126155 – 24 mars 1964 – Silver Jodide Cloud Seeding Generator3127107 – 31 mars 1964 – Generering av iskärnbildande kristaller3131131 – 28 april 1964 – Elektrostatisk blandning i mikrobiella omvandlingar3174150 – 16 mars 1965 – Självfokuserande antennsystem3234357 – 8 februari 1966 – Elektriskt uppvärmd rökproducerande anordning3274035 – 20 september 1966 – Metallisk sammansättning för produktion av hydroskopisk rök3300721 – 24 januari 1967 – Medel för kommunikation genom ett lager av joniserade gaser3313487 – 11 april 1967 – Molnsåddapparat3338476 – 29 augusti 1967 – Värmeanordning för användning med aerosolbehållare3410489 – 12 november 1968 – Automatiskt justerbart aerofoil-spraysystem med pump3429507 – 25 februari 1969 – Regnmakare3432208 – 7 november 1967 – Dispenser för fluidiserade partiklar3441214 – 29 april 1969 – Metod och utrustning för att så moln3445844 – 20 maj 1969 – Kommunikationssystem för instängd elektromagnetisk strålning3456880 – 22 juli 1969 – Metod för att producera nederbörd från atmosfären3518670 30 juni 1970 – Artificiellt jonmoln3534906 – 20 oktober 1970 – Kontroll av atmosfäriska partiklar3545677 – 8 december 1970 – Metod för molnsådd3564253 – 16 februari 1971 – System och metod för bestrålning av planetytor3587966 – 28 juni 1971 – Frysande kärnbildning3601312 – 24 augusti 1971 – Metoder för att öka sannolikheten för nederbörd genom det konstgjorda införandet av havsvattenånga i atmosfären i en luftliftsregion3608810 – 28 september 1971 – Metoder för behandling av atmosfäriska tillstånd3608820– 20 september 1971 – Behandling av atmosfäriska förhållanden genom intermittent utmatning av material däri3613992 – 19 oktober 1971 – Vädermodifieringsmetod3630950 – 28 december 1971 – Brännbara kompositioner för generering av aerosoler, särskilt lämpliga för molnmodifiering och väderkontroll och aerosoliseringsprocessUSRE29142 – 22 maj 1973 – Brännbara kompositioner för generering av aerosoler, särskilt lämpliga för molnmodifiering och väderkontroll och aerosoliseringsprocess3659785 – 8 december 1971 – Väderförändringar med användning av mikroinkapslat material3666176 – 3 mars 1972 – Solar Temperature Inversion Device3677840 – 18 juli 1972 – Pyroteknik som består av silveroxid för väderförändringar3722183 – 27 mars 1973 – Enhet för att rensa bort orenheter från atmosfären3769107 – 30 oktober 1973 – Pyroteknisk sammansättning för generering av blybaserad rök3784099 – 8 januari 1974 – Metod för kontroll av luftföroreningar3785557 – 15 januari 1974 – Cloud Seeding System3795626 – 5 mars 1974 – Väderändringsprocess3808595 – 30 april 1974 – Agnarutmatningssystem3813875 – 4 juni 1974 – Raket med bariumutlösningssystem för att skapa jonmoln i den övre atmosfären3835059 – 10 september 1974 – Metoder för att generera iskärnor rökpartiklar för väderförändringar och apparater därför3835293 – 10 september 1974 – Elektrisk uppvärmningsapparat för generering av överhettade ångor3877642 – 15 april 1975 – Frysande kärnämne3882393 – 6 maj 1975 – Kommunikationssystem som använder modulering av jonosfärens karakteristiska polarisering3896993 – 29 juli 1975 – Process för lokal modifiering av dimma och moln för att utlösa deras nederbörd och för att hindra utvecklingen av hagelproducerande moln3899129 – 12 augusti 1975 – Apparat för att generera iskärnor rökpartiklar för vädermodifiering3899144 – 12 augusti 1975 – Generering av pulvret3940059 – 24 februari 1976 – Metod för dispersion av dimma3940060 – 24 februari 1976 – Vortex Ring Generator3990987 – 9 november 1976 – Rökgenerator3992628 – 16 november 1976 – Motåtgärdssystem för laserstrålning3994437 – 30 november 1976 – Broadcast-spridning av spårmängder av biologiskt aktiva kemikalier4042196 – 16 augusti 1977 – Metod och apparat för att utlösa en väsentlig förändring i jordegenskaper och mäta jordförändringarRE29,142 – 22 februari 1977 – Brännbara kompositioner för att generera aerosoler, särskilt lämpliga för molnmodifiering och väderkontroll och aerosoliseringsprocess4035726 – 12 juli 1977 – Metod för att kontrollera och/eller förbättra hög latitud och andra kommunikations- eller radiovågsövervakningssystem genom partiell kontroll av radiovåg et al.4096005 – 20 juni 1978 – Pyroteknisk molnsådd sammansättning4129252 – 12 december 1978 – Metod och apparater för framställning av såmaterial4141274 – 27 februari 1979 – Automatisk patronautomat för väderändringar4167008 – 4 september 1979 – Agnarautomat för flytande bädd4347284 – 31 augusti 1982 – Vitt täckskiktsmaterial som kan reflektera ultravioletta strålar4362271 – 7 december 1982 – Procedur för artificiell modifiering av atmosfärisk nederbörd samt föreningar med en dimetylsulfoxidbas för användning vid utförande av nämnda procedur4402480 – 6 september 1983 – Atmosfärmodifieringssatellit4412654 – 1 november 1983 – Laminär mikrojetförstoftare och metod för luftsprutning av vätskor4415265 – 15 november 1983 – Metod och utrustning för aerosolpartikelabsorptionsspektroskopi4470544 – 11 september 1984 – Metod och medel för väderändringar4475927 – 9 oktober 1984 – Bipolärt dimskyddssystem4600147 – 15 juli 1986 – Generator för flytande propan för molnsåddsapparater4633714 – 6 januari 1987 – Aerosolpartikelladdnings- och storleksanalysator4643355 – 17 februari 1987 – Metod och utrustning för modifiering av klimatförhållanden4653690 – 31 mars 1987 – Metod för att producera cumulusmoln4684063 – 4 augusti 1987 – Partikelgenerering och avlägsnande4686605 – 11 augusti 1987 – HAARP Patent / EASTLUND PATENT – Metod och apparat för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär och/eller magnetosfär4704942 – 10 november 1987 – Laddad aerosol4712155 – 8 december 1987 – Metod och apparat för att skapa ett artificiellt elektroncyklotronvärmeområde i plasma4744919 – 17 maj 1988 – Metod för att sprida partikelformigt aerosolspårämne4766725 – 30 augusti 1988 – Metod för att undertrycka bildning av spetsar och lösning för dessa4829838 – 16 maj 1989 – Metod och apparat för mätning av storleken på partiklar som är inneslutna i en gas4836086 – 6 juni 1989 – Apparat och metod för blandning och diffusion av varm och kall luft för att lösa upp dimma4873928 – 17 oktober 1989 – Kärnvapenstora explosioner utan strålning4948257 – 14 augusti 1990 – Laseroptisk mätanordning och metod för stabilisering av fransmönsteravstånd1338343– 14 augusti 1990 – Process och utrustning för produktion av intensiv konstgjord dimma4999637 – 12 mars 1991 – Skapande av konstgjorda joniseringsmoln ovanför jorden5003186 – 26 mars 1991 – Stratosfärisk Welsbach-sådd för att minska den globala uppvärmningen5005355 – 9 april 1991 – Metod för att undertrycka bildning av spetsar och lösning för dessa5038664 – 13 augusti 1991 – Metod för att producera ett skal av relativistiska partiklar på en höjd över jordens yta5041760 – 20 augusti 1991 – Metod och apparat för att generera och använda en sammansatt plasmakonfiguration5041834 – 20 augusti 1991 – Konstgjord jonosfärisk spegel som består av ett plasmaskikt som kan lutas5056357 – 15 oktober 1991- Akustisk metod för att mäta egenskaper hos ett mobilt medium5059909 – 22 oktober 1991 – Bestämning av partikelstorlek och elektrisk laddning5104069 – 14 april 1992 – Apparat och metod för att kasta ut material från ett flygplan5110502 – 5 maj 1992 – Metod för att undertrycka bildning av spetsar och lösning för dessa5156802 – 20 oktober 1992 – Besiktning av bränslepartiklar med akustik5174498 – 29 december 1992 – Molnsådd5148173 – 15 september 1992 – Millimetervågsskärmningsmoln och metod5242820 – 7 september 1993 – Army Mycoplasma Patent Patent5245290 – 14 september 1993 – Enhet för att bestämma storleken och laddningen av kolloidala partiklar genom att mäta elektroakustisk effekt5286979 – 15 februari 1994 – Process för att absorbera ultraviolett strålning med hjälp av dispergerat melanin5296910 – 22 mars 1994 – Metod och utrustning för partikelanalys5327222 – 5 juli 1994 – Apparat för att detektera förskjutningsinformation5357865 – 25 oktober 1994 – Metod för molnsådd5360162 – 1 november 1994 – Metod och sammansättning för utfällning av atmosfäriskt vatten5383024 – 17 januari 1995 – Optisk våtångmonitor5425413 – 20 juni 1995 – Metod för att hindra bildningen och att bryta upp luftinversioner i luften, förbättra marknivåluftcirkulationen och förbättra stadsluftkvaliteten5434667 – 18 juli 1995 – Karakterisering av partiklar genom modulerad dynamisk ljusspridning5441200 – 15 augusti 1995 – Tropisk cyklonstörning5486900 – 23 januari 1996 – Mätanordning för mängden laddning av toner och bildformande apparater med mätanordningen5556029 – 17 september 1996 – Metod för avledning av hydrometeorer (moln)5628455 – 13 maj 1997 – Metod och utrustning för modifiering av underkyld dimma5631414 – 20 maj 1997 – Metod och anordning för fjärrdiagnostik av ocean-atmosfärens systemtillstånd5639441 – 17 juni 1997 – Metoder för bildning av fina partiklar5762298 – 9 juni 1998 – Användning av konstgjorda satelliter i jordens omloppsbana adaptivt för att modifiera effekten som solstrålning annars skulle ha på jordens väder5800481 – 1 september 1998 – Termisk excitation av sensoriska resonanser5912396 – 15 juni 1999 – System och metod för sanering av utvalda atmosfäriska förhållanden5922976 – 13 juli 1999 – Metod för att mäta aerosolpartiklar med hjälp av automatiserad mobilitetsklassad aerosoldetektor5949001 – 7 september 1999 – Metod för aerodynamisk partikelstorleksanalys5984239 – 16 november 1999 – Vädermodifiering med konstgjord satellit6025402 – 15 februari 2000 – Kemisk sammansättning för att åstadkomma en minskning av siktobscuration och en avgiftning av ångor och kemiska dimma i utrymmen med ursprung i brand6030506 – 29 februari 2000 – Beredning av oberoende genererade högreaktiva kemiska ämnen6034073 – 7 mars 2000 – Detergentemulsioner med lösningsmedel med antiviral aktivitet6045089 – 4 april 2000 – Soldrivet flygplan6056203 – 2 maj 2000 – Metod och apparat för att modifiera underkylda moln6110590 – 29 augusti 2000 – Syntetiskt spunna silkesnanofibrer och en process för att göra samma6263744 – 24 juli 2001 – Automatisk mobilitetsklassad aerosoldetektor6281972 – 28 augusti 2001 – Metod och apparat för mätning av partikelstorleksfördelning6315213 – 13 november 2001 – Metod för att ändra väder6382526 – 7 maj 2002 – Process och apparater för framställning av nanofibrer6408704 – 25 juni 2002 – Metod och utrustning för aerodynamisk partikelstorleksanalys6412416 – 2 juli 2002 – Drivmedelsbaserade aerosolgenereringsanordningar och metod6520425 – 18 februari 2003 – Process och apparater för framställning av nanofibrer6539812 – 1 april 2003 – System för mätning av en gass flödeshastighet med hjälp av ultraljud6553849 – 29 april 2003 – Elektrodynamisk partikelstorleksanalysator6569393 – 27 maj 2003 – Metod och anordning för rengöring av atmosfären0056705 A1 – 17 mars 2005 – Väderändring av Royal Rainmaking Technology6890497 – 10 maj 2005 – Metod för att extrahera och binda koldioxid7965488 – 9 november 2007 – Metoder för att ta bort aerosoler från atmosfären8048309 – 28 augusti 2008 – Avfallshantering av havsvattenbaserad koldioxid8012453 – 27 oktober 2008 – Kolbindning och produktion av väte och hydrid7645326 – 12 januari 2010 – RFID-miljömanipulation7655193 – 2 februari 2010 – Apparat för utvinning och sekvestrering av koldioxid8079545 – 20 december 2011 – Markbaserad manipulering och kontroll av flygfordon under icke-flygande operationer0117003 – 5 oktober 2012 – Geoengineering Metod för affärsverksamhet med hjälp av koldioxidkrediter – alternativ länk8373962 – 12 februari 2013 – Laddat frömoln som en metod för att öka partikelkollisioner och för att avlägsna luftburna biologiska ämnen och andra föroreningar0085296 – 8 maj 2003 – Hurricane & Tornado Control Device :STOP-5G-SKADLIG-GLOBALA-[E]LEKTRONISK-TRÅDLÖSA, KEMISKA-FLYGFARTSPÅR, OBLIGATORISKA-VACCINATIONER:https://thegreatwork208716197....