klimatforskning

Råder det verkligen konsensus kring klimatforskningen? Eftersom det inte finns någon exakt vetenskaplig teori om hur klimatet fungerar, är det lätt att diskussionen övergår till religiösliknande tro eller sektliknande tänkande, speciellt när människorna saknar utbildning inom naturvetenskap.Det jag beskriver nedan, är det som stod beskrivit i läroböcker, innan IPCC började agera. Det har funnits en istid för 16 000 år sedan. Vi har befunnit oss i Holocen under de senaste 10 000 år sedan. Den Lilla istiden har existerat. Den tid som motsvarar hur länge vi har mätt med termometer är för kort för att vara statistiskt säkerställd för säga något om klimatet.När man studerar klimat är det normalt att man använder sig av ett 30-årigt medelvärde för att få fram ett temperaturvärde. Det betyder att man totalt kan få fram 3 klimatdata från den tid då vi har mätt temperaturen med termometrar. Förutom det kan också nämnas att den absolut viktigaste växthusgasen är vattenånga. Kan vi vara säkra på att den globala medeltemperaturen på jorden stiger? Det är viktigt att påpeka att IPCC är både en vetenskaplig och politisk organisation. En viktig anledning till att den allmänna uppfattning är att det råder konsensus kring klimatforskningen har att göra med det arbete som IPCC utför.Det bör dock noteras att det finns forskare som har en annan uppfattning och menar att klimatet alltid har varierat, och att de mänskliga utsläpp av koldioxid inte orsakar farliga klimatförändringar, som IPCC vill göra gällande.Det finns tydliga och klara teorier om hur gravitation och relativitetsteori fungerar, men det saknas motsvarande fullständig teori om hur klimatet fungerar, så kan vi verkligen vara säkra på att den globala medeltemperaturen på jorden stiger?Frågan verkar enkel vid första anblicken, med det ska visa sig att svaret beror på vilket startpunkt och hur lång mätserie man väljer att använda. Syreisotopdatan i grafen nedan är hämtad från projektet GISP2, Grönland och informationen är extraherade ur isborrkärnor. Figuren visar klimatcykeln/medeltemperaturen under de senaste 16 000 åren. Om vi studerar figuren ovan så ser vi att att det finns 5 minstakvadratanpassade linjer inlagda.Linje A går tillbaka till den senaste istiden för 16 000 år sedan.Linje B går tillbaka till början av den varma tidsperioden Holocen för 10 000 år sedan.Linje C går tillbaka till början av den kristen era för 2 000 år sedan.Linje D går tillbaka till Lilla istiden för 700 år sedan.Linje E linje går tillbaka 100 år i tiden, som ungefär motsvarar den tid som temperaturen har uppmätts med termometrar.Vad säger nu dessa linjer om hur den globala medeltemperaturen på jorden har ändrats?Linje A och E visar att temperaturen ökar, medan Linje B och C visar att temperaturen minskar. Slutligen visar Linje D att temperaturen är oförändrad.Vidare gäller att alla linjer är statistiskt säkerställda utom E, för den mätserien är för kort. Anledningen till det är att det finns flera ställen i grafen där temperaturen ökar på samma sätt som linje E. Det är alltså ingen konstigt eller ovanlig att temperaturen stiger på det här sättet under 100 år.Om vi sammanfattar vad vi har kommit fram till så kan man visa att den globala medeltemperaturen kan öka, minska eller vara oförändrad, beroende på vilken startpunkt, och hur lång mätserie man väljer.Slutligen bör nämnas att koldioxid inte är en giftig förorening. Koldioxid är lukt- och färglös gas som har funnits jordens atmosfär under mycket lång tid och under vissa tider har den haft en högre koncentrationen än vad den har idag.