Koldioxidhalten genom tiderna

Koldioxidhalten genom tiderna   Man kan fråga sig om klimatförändringen i så stor grad beror på den ökande CO2 halten i atmosfären. Klimatsystemet är mycket mer komplicerat än så och därför behövs mer forskning inom ett flertal discipliner innan man har en klar bild om hur och varför klimatet förändras. Ta gärna en titt på grafen over C02 under flera miljoner år. Våra växter och organismer är anpassade för mycket högre CO2 halter än dagens, så de klarar sådana omställningar. Dessutom så ser man att dagens CO2 nivå inte är extremt hög. På Mars är koldioxidhalten 20 gånger högre per kubikmeter än på jorden, men temperaturen är likväl -50 grader C.