1140882

Romantiken som epok pågick från 1790 till 1850-talet. I Sverige uppstod reaktionen mot Upplysningen något senare och Romantiken som litteratur sägs ha påbörjats på 1850-talet, även om det är svårt att sätta en tidsangivelse då övergången kom stegvis. Romantiken kallades ofta en flykt från verkligheten och präglades av starka känslor och liknelser. Skräck, rysare och gripande kärlekshistorier var alla vanliga. Följ på denna blogg hur tre gymnasieelever kliver in i romantikens skuggor, djup och känslogripande historier.