baramitt

Jag vet inte mycket om världen. Men jag vet vad som är världen för mig. Och här visar jag det. Och det är bara mitt.