16.10.2018

Och så slog det mig, att kanske är det här livet är i mitten mitt i lyckan mitt i sorgen  mitt i vardagen där livet är som mest vanligt men också som mest spektakulärt mitt i allt