LOOSING YOUR VIRGINITY

Vad är en normal ålder att förlora sin oskuld? Hur ska ens sexdebut egentligen se ut? Ens första möte in i världen av sex!Vad var dina förväntningar innan?Upplevde du det som du hade målat upp det i ditt huvud? Detta är ett så himla intressant ämne. Jag och mina barndomsvänner har spenderat timmar med att prata om sexdebuten och de flesta av oss har haft riktigt osofta oskuldshistorier. Från utsidan kan min berättelse verkas vara romantiskt och härlig – men verkligen inte, jag blev så avskräckt att jag inte ville ha sex någonsin igen tänkte jag – så jag väntade ett helt år innan jag fortsatte utforska. De flesta av oss har en glorifierad bild av hur sex ska vara, att det borde vara så där fantastiskt och njutningsfullt, och sen mitt i ens ovetskap upptäcker man att det är någonting helt annorlunda. Som de flesta saker som man provar för första gången så är det oftast inte 100% direkt, utan du behöver öva och öva och öva, sen lära för att bli bra på något.   Jag vill dela med mig av min oskuldshistoria till er, men i samband med detta kom jag på en riktigt bra ide. För att vi alla har haft så olika upplevelser skulle jag vilja göra ett inlägg med några upplevelser från er läsare och några av mina vänner <3  Bara för att visa hur annorlunda det kan se ut. Jag är säker att några av er hade den mest ljuvliga och romantiska upplevelsen någonsin. Och några andra har nog helt konstiga / galna / roliga eller ledsamma berättelser. Men jag tänker att det är bra för oss alla, speciellt mina yngre läsare att höra andra människors upplevelser om deras första steg in i sin sexualitet. Bara för att känna att man är normal och att  man inte är ensam i sina känslor.  Så om du vill dela din berättelse, skicka gärna ett mail till maxinne@maxinne.se <3Den kan vara långt / kort – vad än du känner för att dela <3  Och du bestämmer om du vill vara anonym eller med ditt namn : )  Jag skulle verkligen uppskatta om du vill ta lite tid och ansträngning att dela din berättelse <3 Skicka gärna innan denna söndag! Massvis med kärlek!_____________________________________________________________________________________ENGLISH BELOWWhat is a normal age to loose your virginity?How is your entering into the world of sex suppose to look like? What was you expectations before?Did it happen as you pictured it in your head? Such an interesting topic. Me and my childhood friends have spent lots of time talking about these matters, and most of us have had a pretty shitty first experience. From the outside my story could seem all romantic and amazing - but hell no, I got so scared I didn't want to have sex ever again - so I waited a year. Most of us have this glorified picture that sex is supposed to be this amazing pleasurable act, and then in your unknowing you discover that its something completely different. Like with most things when you try them the first time. You need to practice and practice and practice, to learn and be good at something. I thought of an idea, that first I will share my story when I lost my virginity. Then I would love to add some stories from you readers and my friends <3 Just to show how different it can all look like. I’m sure some of you out there had the most amazing experience ever.  And some of us had a weird / crazy / fun or a sad story. But I think is good for us all, and especially for my younger readers to hear other peoples stories about their first steps into sexuality. Just to feel normal, that you are not alone.  So if you would like to share your story, can you please email me on maxinne@maxinne.se ?It can be long / short - what every you feel like sharing <3And you decide if it should be anonymous or with your name :)I would really appreciate if you wanted to take some time and effort to share your story <3 Before this Sunday please ! Lots of Love