Unsaidwords

Detta är jag, detta är de osagda orden. Detta är unsaidwords.Allt jag skriver är skrivet av mig själv, så var snälla att inte ta något utan att fråga.Mvh Allt jag skriver är skrivet av mig. Så snälla ta inget utan att fråga först. Kontakt: [email protected] Mvh Unsaidwords.